เรียนรู้นิยาม “ทันตกรรม” (Dental) พร้อมบริการที่ครอบคลุมสำหรับทำฟัน เพื่อรอบยิ้มที่มั่นใจ

ทันตกรรมพื้นฐาน พร้อมบริการที่ครอบคลุม สำหรับฟัน และ ช่องปาก

ทันตกรรม คืออะไร

การทำฟัน ตรวจฟัน หรือ ศัพท์ทางการเรียกว่า ทันตกรรม การรักษา ทั่วไป (General Dentistry) คือการทำฟันพื้นฐาน หรือ ทันตกรรมพื้นฐาน เป็นการทำฟันทั่วไป General Procedure ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่ทันตแพทย์ทุกๆคนจะสามารถทำได้เพราะเป็นขั้นตอนการวินิจฉัย เพื่อวิเคราะห์ก่อนถึงปัญหา และ วางแนวทางรักษา เบื้องต้น

ทันตกรรม คือ งานบริการสำหรับตรวจรักษาสุขภาพภายในช่องปาก เพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดี และเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ได้นานที่สุด ซึ่งสุขภาพช่องปากเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามไม่ได้

งานทันตกรรม จึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของคนเรามากกว่าสมัยโบราณ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าแต่ก่อน ทำให้การดูแล รักษาเป็นไปได้ง่ายขึ้น สังเกตได้จากคลินิกทันตกรรมมากมายที่เกิดขึ้นมาราวกับดอกเห็ด จากข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พบว่า การใช้บริการทันตกรรมของคนไทยมีแนวโน้มที่จะรักษามากกว่าป้องกัน นอกจาก ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ที่เรารู้จักกันแล้ว เพื่อน ๆ รู้ไหมคะว่า บริการทันตกรรมมีมากกว่านั้นอีก เราจะไปดูกันค่ะว่าจริง ๆ แล้ว บริการทันตกกรรมมีอะไรบ้าง


ประเภทของทันตกรรม

เมื่อเรารู้แล้วว่าทันตกรรมคืออะไร แต่รู้หรือไม่ว่าทันตกกรรมมีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็จะครอบคลุมปัญหาของฟันอีกด้วย โดยประเภทของทันตกรรมมีดังนี้

 • ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไป หรือ ทันตกรรมพื้นฐาน หมายถึง การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การทำความสะอาด และการรักษาสภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ใช้ได้ไปนาน ๆ จะประกอบด้วยการวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม การขูดหินปูนและ ขัดฟัน การอุดฟัน

 • การตรวจเช็คสุขภาพของฟันและช่องปาก ซึ่งถือว่าเป็นบริการที่จำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใรผู้ที่ใส่ฟันปลอม การทำรากเทียม และจัดฟัน ทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพฟัน เหงือก และช่องปากอย่างละเอียด เพื่อป้องกันสัญญาณของโรคและปัญหาอื่น ๆ ไม่ให้เกิดการลุกลามหรือรุนแรงขึ้น
 • การขูดหินปูน เป็นการขจัดคราบหินปูนที่เกาะอยู่ตามบริเวณฟันและซอกฟัน โดยใช้เครื่องมือทางทันตกรรม ซึ่งการขูดหินปูนนี้เป็นหนึ่งในวิธีป้องกันและรักษาโรคเหงือก
 • การขจัดคราบหรือฟอกฟัน เป็นการขจัดคราบชา กาแฟ บุหรี่ที่ติดแน่นที่ฟัน โดยมี 2 แบบ คือ ทำเองที่บ้าน กับ ทำโดยทันตแพทย์ที่คลินิก
 • การอุดฟัน คือวิธีการรักษาฟันที่ถูกทำลายจากอาการฟันผุ เป็นการรักษาให้ฟันสามารถกลับมาใช้งานและมีรูปทรงเดิม ซึ่งทันตแพทย์จะนำเนื้อฟันที่ผุออก ทพความสะอาดและทำการเติมวัสดุพิเศษสำหรับอุดฟัน (อะมัลกัม – สีโลหะ กับ เรซินคอมโพซิต – สีเดียวกับฟัน)ลงไป
 • การรักษารากฟัน เป็นกระบวนการกำจัดเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อในโพรงฟันและคลองรากฟัน การอักเสบของฟัน ร่วมกับการทำความสะอาด อุด และรักษาตัวฟันเพื่อความแข็งแรง กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
 • ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทันตกรรมเพื่อความงามเป็นการนำวิธีการทางทันตกรรมต่าง ๆ ในการช่วยเสริมสร้าง มุ่งเน้นการพัฒนาด้านความสวยงามของฟัน และ รอยยิ้ม ไม่ว่าจะเป็นการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม

 • ทันตกรรมรากฟันเทียม

เป็นการจำลองรากฟันให้ยึดติดกับขากรรไกรเพื่อเติมเต็มให้เหมือนฟันธรรมชาติที่เสียไป โดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมบนกระดูกรองรับฟัน และใช่วัสดุที่คงทนแต่ไม่เกิดผลข้างเคียง ทำให้มีความสวยงาม คงทน และมีประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวเทียบเท่าฟันธรรมชาติ

 • ทันตกรรมประดิษฐ์

เป็นศาสตร์ที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การปลูกรากฟันเทียมไทเทเนียม การครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอมแบบถอดได้

 • สะพานฟัน ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยครอบฟันสองซี่ที่อยู่ด้านข้างระหว่างครอบฟัน และทำการทดแทนฟันที่เสียไประหว่างช่องฟันนั้น
 • ครอบฟัน เป็นการบูรณะฟันที่ได้รับความเสียหายหรือแตกหักจากการใช้งานหรือการสบฟัน โดยจะใช้วัสดุสองแบบเซรามิกที่สีใกล้เคียงกับฟันและโลหะผสมเซรามิก
 • ฟันปลอม ชนิดที่ถอดได้และถอดไม่ได้
 • ทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟันเป็นศาสตร์ที่ให้ความสำคัญต่อการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงกันอย่างไม่เป็นระเบียบจะกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดฟัน

 • ทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมเด็กจะให้ความสำคัญด้านการดูแลฟันของเด็ก ซึ่งจะรวมถึงการให้ความรู้และวิธีการดูแลฟันเด็ก ดังนั้นจึงจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมป้องกัน ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลฟันอย่างถูกวิธีและป้องกันการเกิดฟันผุ ซึ่งควรดูแลป้องกันตั้งแต่เด็ก ๆ จะช่วยให้เด็กโตขึ้นมาไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันในภายหลัง

 • การขูดหินปูน หินปูนในเด็กส่วนใหญ่เป็นหินปูนที่ไม่แข็งมาก เกาะตามผิวฟัน แปรงไม่ออก หากมีหินปูนสะสมเป็นจำนวนมาก จะก่อให้เกิดโรคปริทันต์เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่
 • การอุดฟันน้ำนม ในฟันน้ำนมที่ผุไม่ลึก ทันตแพทย์จะทำการอุดให้ แต่ถ้าลึกเข้าไปในโพรงประสาทฟัน ทันตแพทย์จะใช้วิธีรักษาคลองรากฟันแทน
 • การขัดฟันและการเคลือบฟลูออไรด์ เป็นการป้องกันฟันผุ เป็นการทำฟันที่เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะไม่เจ็บและไม่น่ากลัว
 • การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นการนำวัสดุคล้ายวัสดุอุดสีเหมือนฟันมาเคลือบปิดทับบนหลุมร่องฟัน เพื่อลดโอกาสที่เศาอาหารจะเข้าไปติด และลดการเกิดฟันผุได้
 • ทันตกรรมป้องกัน

เป็นการดูแลรักษาฟันแท้ตามธรรมชาติให้มีอายุการใช้งานไปตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญมาก รวมถึงการดูแลเอาใจใส่สุขภาพฟันของเราให้แข็งแรงตลอดเวลาย่อมดีกว่าการเข้ารับการรักษาหรือหาวิธีซ่อมแซม

 • ทันตกรรม ปริทันต์

ปริทันต์หรือที่เราเรียกกันว่าโรคเหงือก โดยทั่วไปมักหมายถึงโรคเหงือกอักเสบ แต่จริง ๆ แล้วจะรวมถึงการศัลยกรรมเหงือกและปลูกถ่ายเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน งานทันตกรรมยังมีอีกหลายประเภท แต่ก็ใช่ว่าเราจะต้องใช้บริการทุกอย่างนะคะ เพราะทางที่ดีที่สุดคือการป้องกัน ดูแลรักษาฟันให้สะอาดและแข็งแรงอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้วัวหายแล้วจึงล้อมคอก


ทำฟัน ตรวจสุขภาพฟันต้องทำอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร

 1. การให้บริการเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย
 2. การถ่ายภาพเอกซเรย์
 3. การให้คำปรึกษาพร้อมกับการวางแผนการรักษา

ตรวจฟัน

ขั้นตอนแรกของการวินิจฉัยฟัน เริ่มจากคุณหมอสอบถามประวัติคนไข้ ว่ามีอาการที่ผิดปกติใดๆในช่องปาก เช่น มีคราบหินปูนม มีฟันหัก ฟันแตก ฟันผุ หรือเป็นโรคทางช่องปากแบบใด มีอาการปวดฟัน เสียวฟัน บ้างหรือไม่ เช็คว่าคนไข้มีพฤติกรรมการกินเเละการทำความสะอาดช่องปากอย่างไรในชีวิตประจำวัน ใช้เครื่องมือตรวจเช็คสุขภาพเหงือกเเละฟัน มีการถ่ายภาพ x-ray ฟัน ถ้าพบว่ามีอาการที่ควรจะต้องทำการดูอย่างละเอียด การตรวจฟันเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการรักษาโรค เพราะการวินิจฉัยได้ถูกต้องรักษาสาเหตุของโรคได้ตรงจุด ช่วยป้องกันอาการอักเสบลุกลามอื่นๆ ที่จะตามมาอย่างได้ผล

อุดฟัน

การอุดฟันเป็นทันตกรรมพื้นฐานที่ช่วยรักษาอาการฟันผุ ฟันแตก ฟันบิ่น หรือกรณีคนไข้เคยอุดฟันเเต่วัสดุอุดฟันเก่าชำรุดเสียหายก็กลับมาซ่อมเเซม หลักการคือทันตแพทย์จะตรวจสอบสภาพช่องปากเเละฟัน โดยการอุดฟันจะมีการกรอฟันร่วมด้วย คุณหมอจะรักษาอาการอักเสบ เเละใช้วัสดุอุดฟันเติมเต็มเนื้อฟันส่วนที่ขาดหายไป เป็นการปิดช่องฟันเพื่อไม่ให้แบคทีเรียหรือเศษอาหารตกเข้าไปในโพรงฟัน ทำให้ฟันกลับมาสมบูรณ์ เคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม

ขูดหินปูน และ ขัดฟัน

หินปูนที่ติดอยู่กับฟันมักเป็นต้นเหตุสร้างปัญหาให้กับระบบช่องปากอย่างมาก ทั้งทำให้ฟันเป็นคราบเหลืองดูไม่สวยงาม มีกลิ่นปาก ขาดความมั่นใจ มีเลือดออกตามไรฟันเพราะเหงือกจะบวมอักเสบ ขั้นตอนการขูดหินปูนนี้คุณหมอจะใช้เครื่องมือขูดหินปูนที่มีคลื่นความถี่สูง เพื่อขูดเอาคราบหินปูน คราบพลักแบคทีเรีย ออกจากผิวฟันและบริเวณผิวรากฟัน

เเล้วคุณหมอจะใช้เครื่องมือขูดผิวฟัน บริเวณร่องเหงือกและใต้ร่องเหงือก เพื่อเอาคราบจุลินทรีย์สะสมและหินปูนที่สะสมอยู่ตามซอกฟันออก หลังจากนั้นคุณหมอก็จะขัดฟันคนไข้ เเละแนะนำเทคนิคการดูแลรักษาช่องปากที่บ้าน หรือเเนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้สุขภาพฟันที่ดี

เคลือบฟลูโอไรด์

การสะสมของคราบแบคทีเรียและน้ำตาลเป็นตัวทำลายเคลือบผิวฟันของคุณ ร่างกายสามารถสร้างเคลือบฟันขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการรับประทานอาหารและน้ำซึ่งเป็นแหล่งของฟลูออไรด์ เพื่อให้ฟันได้รับสารฟลูออไรด์อย่างเพียงพอ คุณหมอจะใช้เคลือบผิวฟันด้วยฟลูออไรด์ในรูปของสารละลาย ประโยชน์ของฟลูออไรด์คือการเสริมสร้างให้ฟันแข็งแรง ทนทานต่อกรด และช่วยป้องกันฟันผุ

รีเทนเนอร์

รีเทนเนอร์ (Retainer) คือ อุปกรณ์ฉพาะบุคคล เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในด้านทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่จัดฟัน โดยใส่เพื่อคงสภาพการเรียงตัวของฟัน ควบคุมฟันให้อยู่ในตำแหน่งคงที่

Top 10 Clinics
Logo