คลินิกผ่าตัดเสียง

10 คลินิกศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนเสียง

10 คลินิกศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนเสียง

10 อันดับคลินิกศัลยกรรมผ่าตัดเปลี่ยนเสียง การผ่าตัดเปลี่ยนเสียงคือ การทำให้เกิดเสียงเล็กแหลม  โดยการเพิ่มความถี่ของเสียงมากขึ้นในช่วงความถี่เสียงของผู้หญิง และให้มีการพูดออกเสียงเป็นจังหวะ ...

Show next
Top 10 Clinics
Logo