MMFU

MMFU ยกกระชับผิวหน้า

MMFU ยกกระชับผิวหน้า

MMFU ยกกระชับผิวหน้า MMFU คืออะไร คือ เทคโนโลยีกระชับผิวหน้าและสลายไขมันใต้ชั้นผิว ที่สามารถผลิตคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีความเข้มข้นสูงและเฉพาะเจาะจง ( Focused Ultrasound ) ที่เรียกว่า MMFU : Micro ...

Show next
Top 10 Clinics
Logo