รีแพร์

“Repair” นวัตกรรมดูแล รักษา จุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิง

“Repair” นวัตกรรมดูแล รักษา จุดซ่อนเร้นของคุณผู้หญิง

ทางเลือกสำหรับผู้ที่มี ปัญหาช่องคลอดหย่อนยาน เมื่อผู้หญิงอายุเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เป็นความเสื่อมตามวัย โดยเฉพาะปัญหาภายในช่องคลอด อย่างเช่น ช่องคลอดแห้ง ...

Show next
Top 10 Clinics
Logo