คลินิกทันตกรรม PLUS Dental Clinic ความเท่าเทียมเป็นของทุกคน เคียงข้างทุกรอยยิ้มอย่างเท่ากัน

คลินิกทันตกรรม PLUS Dental Clinic ความเท่าเทียมเป็นของทุกคน เคียงข้างทุกรอยยิ้มอย่างเท่ากัน


Call Now
02-096-9659
Bookmark

About

เพราะทุกรอยยิ้ม เริ่มต้นจากความเท่าเทียม ทำฟัน จัดฟัน เริ่มต้นที่ “เรา” PLUS Dental Clinic เราให้ความสำคัญกับทุกเคสรอยยิ้มด้วยความใส่ใจ และเก็บทุกรายเอียด ให้ความสำคัญกับการรักษาเชิงป้องกัน และเชื่อว่า เราทุกคน ต่าง เหมือนกัน และต้องได้รับการบริการอย่างเท่ากัน เราพร้อมใส่ใจและรู้ใจคุณ ทำให้คุณมั่นใจตลอดการรักษา

มั่นใจในคุณภาพ

พร้อมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน

พนักงานที่พร้อมบริการด้วยหัวใจ

สาขาครอบคลุม พื้นที่กทมฯ และปริมณฑล

เราเริ่มจากคลินิกทันตกรรม ทำฟันจัดฟันเล็กๆ ย่านรามคำแหง สู่คลินิกทันตกรรมทำฟันจัดฟันที่มี 15 สาขา ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล จากทันตแพทย์ไม่กี่คนสู่ทันตแพทย์และพนักงานกว่า 200 คน และจากคนไข้คนแรกสู่คนไข้กว่า 40,000 คน และยังคงพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมเคียงข้างทุกรอยยิ้มอย่างเท่ากัน เพื่อรอยยิ้มของทุกคน

หัวใจสำคัญ
ของพลัสเดนทัล

PLUS Dental Clinic พัฒนาคุณภาพการบริการ และการรักษาตลอดมา เพื่ออยากให้คุณได้ไว้วางใจว่าคุณจะได้รับการดูแลทั้งการบริการและผลการรักษาในราคาที่คุ้มค่าเราจึงมีทันตกรรมแบบครบวงจรที่เต็มไปด้วยคุณภาพการบริการและมาตรฐานการรักษาไม่ว่าจะเป็นการบริการในรูปแบบไหน ด้วยความไว้วางใจจากคนไข้กว่า 100,000 เคส

เราให้ความสำคัญ และพัฒนาในทุกส่วน ตั้งแต่การออกแบบห้องตรวจ การวางแผนโปรแกรม การจัดทำโปรโมชั่นต่างๆ โดยเน้นการ Centralization เพื่อกระจายคุณภาพไปยังสาขาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เน้นพัฒนาบุคลลากรด้วยระบบ Training Center เพื่อมุ่งหวังความเป็นที่ 1 ในธุรกิจทันตกรรม

01

องค์กรและพนักงาน

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ทัศนคติที่ดี และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางทันตกรรม ด้วยระบบการอบรมและฝึกทักษะที่ทันสมัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญและเติบโตร่วมกับองค์กรต่อไป

02

คุณหมอ

เรามุ่งมั่นทำให้คนไทยมีสุขภาพฟันที่ดี มีบุคลากรที่มีประสบการณ์พร้อมดูแลเคียงข้างผู้ใช้บริการอย่างน่าประทับใจ ในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ให้คำแนะนำ บอกแผนการรักษา ดูแลจนจบ ครบ ทุกเคส ไม่มีการละทิ้งคนไข้

03

คนไข้

เราเชื่อว่า “ทุกคน” มีรอยยิ้มที่สวยงาม และได้รับบริการที่ประทับใจได้ ในราคาที่คุ้มค่า เพราะรอยยิ้มของคุณ ทำให้ทุกๆวันสดใส และทำให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่คุณยิ้ม พร้อมออกไปเผชิญกับสิ่งที่รออยู่ ด้วยพลังและการเริ่มต้นจากรอยยิ้มที่สดใสของคุณ

“ทุกคน” จะได้รับการดูแล รักษาด้วยมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา

 

Personal Service

PLUS Dental Clinic คลินิกทันตกรรมมาตรฐานสูงที่ให้บริการผ่านระบบสมัยใหม่
ด้วยวิสัยทัศน์ และการบริหารของ คุณปรีดี รูปสุวรรณ (คุณหนุ่ม) CEO ผู้บริหารจาก พลัส เดนทัล คลินิกของเรา

เมื่อวิศวกรต้องการทำฟัน

-PLUS Dental Clinic –

คลินิกทันตกรรมมาตรฐานสูงที่ให้บริการผ่านระบบสมัยใหม่จึงเกิดขึ้น

การคิด วิเคราะห์ และบริหารแบบวิศวกรจะเป็นอย่างไร เมื่อต้องมาทำงานร่วมกับทันตแพทย์มากประสบการณ์ ทุกสิ่ง ทุกส่วนต้องเป็นที่สุด เพื่อคุณภาพ การรักษาที่ได้มาตรฐาน

ให้คนไข้ได้รับความคุ้มค่า เหมาะสมกับการไว้วางใจ ให้เราเคียงข้างรอยยิ้มคุณตลอดมา

มีความมุ่งทำให้คนไทยมีสุขภาพฟันที่ดี

โดยสร้างคลินิกทันตกรรม ที่ให้บริการผ่านระบบสมัยใหม่ และมีบุคลากรที่พร้อมดูแลเคียงข้างผู้ใช้บริการอย่างน่าประทับใจ ในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน
 

สร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ใช้เทคโนโลยีและพัฒนาขั้นตอนการทำงานเพื่อลดต้นทุนและการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้การทำงานในทุกขั้นตอนเกิดผลลัพธ์สูงสุด และสามารถเติบโตเพื่อครอบคลุมพื้นที่การให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

ให้มีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ทัศนคติที่ดี และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางทันตกรรม ด้วยระบบการอบรมและฝึกทักษะที่ทันสมัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญและเติบโตร่วมกับองค์กรต่อไป

เชื่อว่าการปรับตัวให้เป็นองค์กรยุคใหม่

และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จะทำให้เป้าหมายในการขยายการให้บริการดูแลสุขภาพฟันครบวงจร ของ พลัส เดนทัล คลินิก ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศภายในปี 2025 เป็นไปได้อย่างแน่นอน

“PLUS Dental Clinic”

คลินิกทันตกรรมที่ “เคียงข้างรอยยิ้มคุณ” ตลอดมา และขอเคียงข้างรอยยิ้มคุณ ตลอดไป

 

บริการของเรา

คลินิกทันตกรรมที่ PLUS Dental Clinic มีบริการทันตกรรมทุกประเภท ทั้งเพื่อสวยงาม และการรักษา โดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์ 
 

ทันตกรรมทั่วไป

เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี ป้องกันปัญหาในช่องปากในอนาคต เริ่มด้วยการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากเบื้องต้น
 

ทันตกรรมจัดฟัน

เพราะรอยยิ้มที่สวยงามสามารถเพิ่มความมั่นใจ และสร้างบุคคลิกที่ดีได้ ปรับรอยยิ้ม แก้ไขการเรียงตัวของฟันให้สวยงาม ที่เราเลือกเองได้
 

รักษารากฟัน

สร้างรอยยิ้มเพิ่มความมั่นใจ ทดแทนฟันที่สูญเสียไป ใช้งานฟันได้อย่างเสมือนจริง ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด
 

PLUS Dental Service

บริการจัดฟัน

ที่ PLUS มีบริการที่หลากหลาย โดยเฉพาะด้านการจัดฟัน ด้วยมาตรฐานในด้านเครื่องมือ พร้อมด้วยทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และทีมงานเฉพาะด้าน เราพร้อมที่จะดูแลคุณในทุกเคสการจัดฟัน

จัดฟัน
แบบโลหะ

เป็นการจัดฟันที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากที่สุด

จัดฟัน
แบบเซรามิก

คือ การจัดฟันที่ใช้เครื่องมือจัดฟันที่ทำจากวัสดุเซรามิก

จัดฟันแบบใส
Invisalign

คือ การจัดฟันแบบใส ที่สามารถถอดได้

จัดฟัน
แบบดามอน

คือ นวัตกรรมทางทันตกรรม ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

ขั้นตอนการรับบริการ

จองนัด

ติดต่อ Customer Care ปรึกษารายละเอียดการทำฟันเบื้องต้น เพื่อเลือกสาขาที่สะดวก และนัดวันเข้าพบ/ปรึกษาทันตแพทย์

รับบริการ

เข้าพบทันตแพทย์ตามนัดหมาย ปรึกษาทันตแพทย์ และวางแผนการรักษา เพื่อได้รับการรักษาที่ละเอียดตรงจุด และมีประสิทธิภาพ

ทำการรักษา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษา สามารถสอบถามทันตแพทย์ของท่าน เพื่อคลายทุกข้อสงสัย เรายินดีตอบคำถามทุกขั้นตอนการรักษา

เลือกโปรโมชั่น

(สำหรับคนจัดฟัน) เลือกโปรโมชั่นจัดฟันที่ใช่ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ เพื่อให้การรักษามีความต่อเนื่อง และประสิทธิภาพสูงสุด

อัตราค่าบริการ
PLUS DENTAL CLINIC

คลินิกทันตกรรม PLUS Dental Clinic ให้ความสำคัญกับการรักษาเชิงป้องกัน และมีเป้าหมายอยากให้คนไทยมีสุขภาพฟันที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้ รวมถึงคุณภาพและความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นบริการทันตกรรมทั้งเพื่อการรักษา หรือ เพื่อความสวยงาม เรามีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนการรักษาเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกรอยยิ้ม

 • จัดฟันโลหะ
 • จัดฟันดามอน
 • จัดฟันใส
 • รีเทนเนอร์
 • อื่นๆ
ทันตกรรมสวยงาม
 • ฟอกสีฟัน
 • วีเนียร์
 • ตัดแต่งเหงือก
รากฟันเทียม ราคา
รากฟันเทียม ฟันปลอม ราคา
 • รากฟันเทียม
 • ฟันปลอม
 • ครอบฟัน
 • อื่นๆ
 • ขูดหินปูน
 • อุดฟัน
 • ถอนฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • รักษาราก
 • เฝือกสบฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

จัดฟันรูปแบบต่างๆ

จัดฟันวันธรรมดา จัดฟันครั้งแรก จัดฟันรอบ2 ย้ายเคสจัดฟัน 900-1

รายการ ค่าบริการ รายละเอียด
จัดฟันแบบโลหะ แบบที่ 1
38,000.-
ติดเครื่องมือ: 1,000 x 2 เดือน
ปรับเครื่องมือ: 1,500 x 24 เดือน
จัดฟันแบบโลหะ แบบที่ 2
39,000.-
ติดเครื่องมือ: 1,500 x 2 เดือน
ปรับเครื่องมือ: 1500 x 4 เดือน
และ 1,000 x 30 เดือน
จัดฟันแบบโลหะ แบบที่ 3
35,000.-
35,000
(ชำระครั้งเดียว)
โปรจัดฟันสุดคุ้ม (จัดรอบแรก/จัดรอบ2/ย้ายเคส)
900.- จนจบเคส
จ่าย 900.- จนจบเคส (ขั้นต่ำ 12 เดือน)
วันธรรมดาพิเศษกว่า
จัดฟันรอบ 2 ย้ายเคส
1,500
จ่าย 1,500.- จนจบเคส (ขั้นต่ำ 12 เดือน)
จัดฟันแบบดามอน คิว (Damon Q)
65,000.-
ติดเครื่องมือ: 15,000 x 2 ครั้ง
ปรับเครื่องมือ: 2,500 x 14 เดือน
จัดฟันแบบดามอน เคลียร์ (Damon Clear)
67,000.-
ติดเครื่องมือ: 16,000 x 2 ครั้ง
ปรับเครื่องมือ: 2,500 x 14 เดือน
จัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic)
49,000.-
ติดเครื่องมือ: 5,000 x 2 ครั้ง
ปรับเครื่องมือ: 1,500 x 26 เดือน
จัดฟันแบบ AOSC
45,000.-
ติดเครื่องมือ: 3,000 x 2 ครั้ง
ปรับเครื่องมือ: 3,000 x 2 ครั้ง
และ 1,500 x22 เดือน
จัดฟันใส Invisalign
เริ่มต้น 59,000.-
รวดเร็ว (ระยะเวลา 2-4 เดือน)
จำกัดจำนวน 7 คู่

งวด 1 จ่าย 20,000.-
งวด 2 จ่าย 12,000.-
แบ่งจ่าย 9,000.- x 3 เดือน
จัดฟัน Clear Aligner
เริ่มต้น 14,000.-
จำกัดจำนวน 3 คู่
 

รีเทนเนอร์คงสภาพฟัน

รายการค่าบริการรายละเอียด     

รีเทนเนอร์แบบลวด   1,500.-/ชิ้น    ไม่รวมหุ้มท่ออะคริลิก (เพิ่มท่ออะคริลิค 150.-)     รีเทนเนอร์แบบใส   999.-/ชิ้น (จากราคา 2,000.-)    ไม่รวมค่าพิมพ์ปาก (ค่าพิมพ์ปาก 350.-)   รีเทนเนอร์แบบติดแน่น   4,000.-/ชิ้น

เอกซเรย์-พิมพ์ปาก

รายการ ค่าบริการ
พิมพ์แบบจำลองฟัน
700.-
X-Ray เพื่อการจัดฟัน (2 Film)
1,000.-

ทันตกรรมอื่น ๆ

รายการ ค่าบริการ รายละเอียด
เคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน
5000 – 6000.-
ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากแต่ละบุคคล
ฟันปลอมบนรีเทนเนอร์
500.-/ซี่
 
พิมพ์แบบจำลองฟัน
700.-
*กรณีคนไข้ขอรับโมเดลฟัน
เพลทขยายขากรรไกร
3,500.-/ชิ้น
 
หมุดจัดฟัน (Mini – Screw)
5,000.-/ชิ้น
 
อุปกรณ์ยกการสบฟัน (bite turbo / Raise bite)
500.-/ชิ้น

 

จัดฟันใส Invisalign

จัดฟันใส Invisalign

รายการ ค่าบริการ รายละเอียด
จัดฟันใส Invisalign Express
59,000.-

(จากราคา 80,000.-)
รวดเร็ว (ระยะเวลา 2-4 เดือน)
จำกัดจำนวน 7 คู่

งวด 1 จ่าย 20,000.-
งวด 2 จ่าย 12,000.-
แบ่งจ่าย 9,000.- x 3 เดือน
จัดฟันใส Invisalign GO
79,000.-

(จากราคา 99,000.-)
แก้ไขปัญหาเฉพาะจุด (ระยะเวลา 2-10 เดือน)
จำกัดจำนวน 20 คู่

งวด 1 จ่าย 20,000.-
งวด 2 จ่าย 23,000.-
แบ่งจ่าย 9,000.- x 4 เดือน
จัดฟันใส Invisalign Lite
100,000.-

(จากราคา 130,000.-)
ง่าย (ระยะเวลา 4-7 เดือน)
จำกัดจำนวน 14 คู่

งวด 1 จ่าย 20,000.-
งวด 2 จ่าย 35,000.-
แบ่งจ่าย 9,000.- x 5 เดือน
จัดฟันใส Invisalign Moderrate
129,000.-

(จากราคา 170,000.-)
ปานกลาง (ระยะเวลา 8-12 เดือน)
จำกัดจำนวน 26 คู่

งวด 1 จ่าย 20,000.-
งวด 2 จ่าย 55,000.-
แบ่งจ่าย 9,000.- x 6 เดือน
จัดฟันใส Invisalign Comprensive
159,000.-

(จากราคา 200,000.-)
รักษาทุกรูปแบบ (ระยะเวลา 12-30 เดือน)
ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน

งวด 1 จ่าย 25,000.-
งวด 2 จ่าย 55,000.-
แบ่งจ่าย 9,000.- x 8 เดือน
งวดสุดท้าย จ่าย 7,000.-

 

จัดฟัน Clear Aligner

รายการ ค่าบริการ รายละเอียด
จัดฟัน Clear Aligner แบบที่ 1
14,000.-
จำกัดจำนวน 3 คู่
จัดฟัน Clear Aligner แบบที่ 2
24,000.-
จำกัดจำนวน 6 คู่
จัดฟัน Clear Aligner แบบที่ 3
59,000.-
จำกัดจำนวน 20 คู่

 

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

วีเนียร์

รายการ ค่าบริการ
คอมโพสิตวีเนียร์ (Composite Veneer)
4,000.-/ซี่
เซรามิกวีเนียร์ (Ceramic Veneer)
13,000.-/ซี่
พอร์ซเลนวีเนียร์ (Porcelain Veneers )
9,000-13,000.-/ซี่

 

ฟอกสีฟัน

รายการ ค่าบริการ
ฟอกสีฟันแบบ Cool light (เฉพาะทำที่คลินิก)
3,000.-/ครั้ง
ฟอกสีฟันแบบ Opalescence (เฉพาะทำที่คลินิก)
6,900.-/ครั้ง
ฟอกสีฟันแบบ Zoom (เฉพาะทำที่คลินิก)
8,900.-/ครั้ง
ฟอกสีฟันด้วยตัวเอง Home Bleaching Opalescence (รวม Tray)
3,000.-/เซต (จากราคา 5,000.-)
ถาดฟอกสีฟัน (Tray)
2,000.-/คู่

 

ทันตกรรมอื่น ๆ

รายการ ค่าบริการ
ตัดแต่งเหงือก
2,500 – 3,500.-/ซี่
การผ่าตัดพังผืดเหงือก (Frenectomy)
3,500 – 4,000.-/ด้าน
ปลูกเหงือก
6,000.-/ซี่

 

รากฟันเทียม – ฟันปลอม

รากฟันเทียม ฟันปลอม ครอบฟัน ทดแทนฟันที่สูญเสีย

รากฟันเทียม-ฟันปลอมแบบติดแน่น

รายการ ค่าบริการ
รากฟันเทียม Osstem (เกาหลี) + รวมครอบฟัน
35,000-45,000.-/ซี่
รากฟันเทียม Dentium (เกาหลี) + รวมครอบฟัน
35,000-45,000.-/ซี่
รากฟันเทียม Neobiotech (เกาหลี) + รวมครอบฟัน
45,000-60,000.-/ซี่
รากฟันเทียม Zimmer Biomed (อเมริกา) + รวมครอบฟัน
65,000-70,000.-/ซี่
รากฟันเทียม Astra tech (สวีเดน) + รวมครอบฟัน
70,000-75,000.-/ซี่
รากฟันเทียม Straumann (สวิตเซอร์แลนด์) + รวมครอบฟัน
75,000-85,000.-/ซี่

 

ฟันปลอมถอดได้

รายการ ค่าบริการ
ฟันปลอมถอดได้ แบบ ทั้งปากฐานอะคริลิค
15,000-20,000.-/ชิ้น
ฟันปลอมถอดได้ แบบ บางส่วนฐานอะคริลิก (TP) ใส่ฟัน 1 ซี่
2,000-3,000.-/ชิ้น
ฟันปลอมถอดได้ แบบ บางส่วนฐานอะคริลิก (TP) เพิ่มฟัน
500.-/ซี่
ฟันปลอมถอดได้ แบบ บางส่วนฐานโลหะ (RPD) เริ่มต้น
15,000-18,000.-/ชิ้น
ฟันปลอมถอดได้ แบบ บางส่วนฐานโลหะ (RPD) เพิ่มฟัน
500.-/ซี่
ฟันปลอมถอดได้ แบบยืดหยุ่น
4,000-8,000.-/ชิ้น
Reline เสริมฐานฟันปลอม
1,000.-/ชิ้น
Rebase เปลี่ยนฐานฟันเทียม
3,000.-/ชิ้น
ซ่อมฟันปลอม
1,500-2,000.-/ชิ้น

 

ครอบฟัน

รายการ ค่าบริการ
ใส่ครอบฟันชั่วคราว
1,000.-/ซี่
ยึดครอบฟันชั่วคราว
500.-/ซี่
ยึดครอบฟันถาวร
1,000-2,000.-/ซี่
รื้อครอบฟัน สะพานฟัน (Post & Core)
1,000-2,000.-/ซี่
ครอบฟัน โลหะ
10,000.-/ซี่
ครอบฟันโลหะผสมทอง
13,000-25,000.-/ซี่
ครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน (PFM)
10,000-18,000.-/ซี่
ครอบฟันเซรามิกล้วน
15,000-18,000.-/ซี่
ครอบฟันเซอร์โคเนีย (Zirconia)
18,000.-/ซี่

 

ทันตกรรมอื่น ๆ

รายการ ค่าบริการ
ปักเดือยฟัน (Post & Core)
4,500-5,000.-/ซี่
ก่อแกนฟัน (Core Build-up)
2,000-3,000.-/ซี่
สะพานฟัน
10,000-15,000.-/ซี่
ปลูกกระดูกฟัน (ต่อพื้นที่ และขึ้นอยู่กับพื้นที่กระดูก)
15,000-50,000.-/ซี่
อุดฟัน Inlays / Onlays (Empress)
8,000.-/ซี่

 

ทันตกรรมทั่วไป

ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

รายการ ค่าบริการ รายละเอียด
ขูดหินปูน
900-1,200.-/ครั้ง
ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ 900.-/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย
ขัดฟันด้วย Air Flow
1,900.-/ครั้ง
ไม่รวมค่าขูดหินปูน
เกลารากฟัน 1 ซี่
400.-/ซี่
 
เกลารากฟัน แบบต่อโซน
2,000.-/โซน
 
เกลารากฟัน แบบทั้งปาก
8,000.-/ครั้ง
ขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากแต่ละบุคคล
อุดฟันชั่วคราว
300.-/ด้าน
 
อุดฟันสีเหมือนฟัน (เรซินคอมโพสิต)
500-800.-/ด้าน
ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ 900.-/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย
อุดฟันสีโลหะ (อมัลกัม)
500-800.-/ด้าน
ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ 900.-/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย
อุดปิดช่องว่าง
1,500-2,000.-/ด้าน
 
ถอนฟันน้ำนม
500.-/ซี่
 
ถอนฟันแท้
700-1,000.-/ซี่
ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ 900.-/ปี ไม่ต้องสำรองจ่าย

 

ฟันคุด

รายการ ค่าบริการ
ถอนฟันคุด
800-1,500.-/ซี่
ผ่าฟันคุด
2,500-4,000.-/ซี่
ผ่าฟันฝัง
5,500-7,500.-/ซี่

 

เอกซเรย์

รายการ ค่าบริการ
เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก
150.-/ฟิล์ม
เอกซเรย์ฟิล์มใหญ่ (X-Ray Panoramic)
1,000.-/ฟิล์ม
เอกซเรย์แบบ 2 มิติ สำหรับคนไข้จัดฟัน (X-Ray Cephalometric)
500.-/ฟิล์ม
เอกซเรย์ 3 มิติ 1 quadrant (เฉพาะคนไข้ ของคลินิก)
1999.-/ ฟิลม์
เอกซเรย์ 3 มิติ ด้านบน (เฉพาะคนไข้ ของคลินิก)
3500.-/ ฟิล์ม
เอกซเรย์ 3 มิติ ด้านล่าง (เฉพาะคนไข้ ของคลินิก)
3500.-/ ฟิล์ม
เอกซเรย์ 3 มิติ ด้านบน และล่าง (เฉพาะคนไข้ ของคลินิก)
4500.-/ ฟิล์ม
เอกซเรย์ 3 มิติ 1 quadrant
2500.-/ ฟิลม์
เอกซเรย์ 3 มิติ ด้านบน
4500.-/ ฟิล์ม
เอกซเรย์ 3 มิติ ด้านล่าง
4500.-/ ฟิล์ม
เอกซเรย์ 3 มิติ ด้านบน และล่าง
6000.-/ ฟิล์ม

 

รักษารากฟัน

รายการ ค่าบริการ รายละเอียด
รักษารากฟันหน้า
7,500.-/ซี่
*ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลง หากมีการตกลงรักษาเพิ่มเติม
รักษารากฟันกรามน้อย
9,500.-/ซี่
*ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลง หากมีการตกลงรักษาเพิ่มเติม
รักษารากฟันกราม
11,500.-/ซี่
*ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลง หากมีการตกลงรักษาเพิ่มเติม
รักษารากฟันซ้ำ
2,000.- /ซี่
(การรักษาซ้ำอาจต้องทำจนกว่าอาการติดเชื้อจะดีขึ้น ซึ่งอาจมากกว่า 1 ครั้ง)
การบำบัดฉุกเฉิน Emergency Pulp Treatment
1,000.-/ซี่
(ค่าบริการไม่รวมค่าอุดฟันถาวรหลังจากการรักษารากฟัน)

 

เฝือกสบฟัน (แบบทำขึ้นเฉพาะ)

รายการ ค่าบริการ
Night Guard เฝือกสบฟัน ตัวช่วยคนนอนกัดฟัน
4,000.-/ชิ้น
เฝือกสบฟันชนิดอ่อน Soft Splint
4,000-5,000.-/ชิ้น
เฝือกสบฟันชนิดแข็ง Hard Splint
6,000-8,000.-/ชิ้น

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

รายการ ค่าบริการ
เคลือบฟลูออไรด์
300.-/ครั้ง
เคลือบหลุมร่องฟัน
300.-/ซี่
การบูรณะด้วยเรซิน (PRR)
400.-/ซี่

 

อื่นๆ

รายการค่าบริการ

ตัดไหม (คนไข้นอก)
100.-/เคส
ใส่ยาชาร่วมการอุดฟัน
100.-/ด้าน
เพิ่ม Dycal กรณี ผุลึก
100.-/ด้าน

ปรึกษาฟรี 

รีวิวจัดฟันครั้งแรกเตรียมตัวยังไง พร้อมรีวิวเคสจัดฟันแบบต่าง ๆ ที่ PLUS Dental Clinic

เราเชื่อว่า “ทุกคน” สามารถมีรอยยิ้มที่สวย และ ได้รับบริการที่ประทับใจได้ เพราะเราใส่ใจด้วยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์ วางใจให้ทุกคำปรึกษาจัดฟัน จนกว่าคนไข้จะได้แผนการรักษาจัดฟันที่ดีที่สุด มาดูเคสรีวิวจัดฟัน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรักษา ทุกโจทย์ปัญหาฟัน ให้เราช่วยดูแล พร้อมเคียงข้างรอยยิ้มคุณ

รีวิวจัดฟันครั้งแรกกับคุณบีบี

PLUS Dental Clinic จะพาทุกคนมาดูรีวิว จัดฟันครั้งแรก มาดูกันว่าการจัดฟันช่วยแก้ปัญหาฟันได้ไหม แก้ยังไงได้บ้าง แล้วมีขั้นตอนในการจัดฟันอย่างไรที่คนจัดฟันครั้งแรกต้องเจอ จะได้เตรียมตัวรับมือได้ถูก ใครที่กำลังสนใจจัดฟัน อยากมีฟันที่เรียงสวยสมบูรณ์แบบ และมองหาคลินิกจัดฟัน ลองอ่านบทความรีวิวจัดฟัน เคสของคุณบีบีเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลย
สวัสดีค่ะ พอดีบีไปจัดฟันครั้งแรก เลยมาทำรีวิวจัดฟันครั้งแรกสักหน่อย เผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังเล็งๆ ว่าจะจัดฟันเนอะ

ทำไมถึงจัดฟัน ?

ตอนเด็กๆ มักจะมีคนพูดบ่อยๆ ว่าบีฟันสวยอยู่แล้ว ไม่ต้องจัดเลย แต่ใครจะรู้ว่าจริงๆ แล้วฟันบีมีฟันเก และเกมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะเกิดจากเจ้าฟันคุดที่ไม่ได้ถอนได้เบียดฟันเข้ามานั่นเอง ทำให้เจ้า 2 ซี่ข้างหน้ามันไม่ค่อยเรียงตัวสวยค่ะ เสียใจจจจ จริงๆ มันเกือบโอเคแล้ว ถ้าไม่เสียตรง 2 ซี่นี้ ฮืออออ ก็เลยตัดสินใจว่าจัดฟันดีกว่า ไปปรึกษาคุณหมอมาหลายที่ และใช้เวลาหลายปีมาก แต่แทบไม่มีคุณหมอคนไหนจัดให้เลย จนมาลงเอยที่คลินิกนี้ค่ะ คุณหมอบอกฟันเบี้ยว ยังไงก็ต้องจัดอยู่แล้ว ก็เลยเรียบร้อยค่ะ ใส่เหล็กอย่างที่เห็น!
รีวิวจัดฟันครั้งแรกเตรียมตัวยังไง
ดูออกกันมั้ยคะ ว่าซี่ไหน
รีวิวจัดฟันครั้งแรกเตรียมตัวยังไง
อ๊ะ วงให้สักหน่อย

จัดฟันที่ไหน เลือกจัดฟันแบบไหนเพราะอะไร ?

บีบีจัดฟันที่ PLUS dental Clinic ค่ะ ที่สาขา อโศก เลือกที่นี่เพราะเหตุผลเดียวเลยคือใกล้บ้านและเดินทางสะดวก แอบคิดว่าถ้าอยู่ไกล เราก็จะขี้เกียจไป พอขี้เกียจไป ก็จัดไม่เสร็จสักที อาจวุ่นวายได้ค่ะ! (จริงๆ เล็งทองหล่อ แต่พอถามราคาและรู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับฟันที่มันเบี้ยวแค่ซี่เดียวของบี5555 เลยจัดฟันโลหะแบบธรรมดาค่ะ อยากจัดแบบใสแต่งบไม่ถึง แง้ ส่วนตัวคิดว่าคลินิกนี้กลางๆ นะคะ ไม่ได้เลวร้ายหรือดีเลิศเลอ ถ้าจะเลือกคลินิกตามบีก็คิดดีๆ ก่อนน้า555 ต้องดูข้อมูลหลายๆ ที่ เอาที่เราสะดวกดีกว่าค่ะ

รีวิวจัดฟันครั้งแรกราคาเท่าไหร่?

บีบีเลือกแพ็กเกจที่ราคารวมๆทั้งหมด 39,000 บาทค่ะ
โดยจ่าย 2,000 ทั้งหมด 8 ครั้ง
และจ่ายอีก 1,500 จนครบ 39,000 ค่ะ
ส่วนค่าเคลียร์ช่องปาก
ก็จะมีอุดฟัน 3 ซี่ 5 ด้าน และก็ Sealant ด้วย = 2,700 บาท
(ค่าอุดฟันนับเป็นด้านค่ะ ด้านละประมาณ 500 บาท)
ค่าขูดหินปูน 900 บาท
ค่า Sealant ฟันซี่อื่นๆ 2,000 บาทค่ะ
(น่าจะเป็นการถมฟัน ป้องกันการฟันผุในอนาคต เพราะฟันเรามันอาจขรุขระ ทำความสะอาดยากค่ะ) ส่วนถอนฟัน ไม่มีค่ะ คุณหมอแจ้งว่าบีไม่ต้องถอน และฟันคุดบีผ่าตั้งแต่ตอนเรียนหมดแล้ว เพราะเด็กมหิดลจะได้สิทธิผ่าฟันคุดฟรีนั่นเอง (สบายตัว สบายตัง)
จัดฟันครั้งแรกจะมีการพิมพ์ฟันเพื่อวางแผนการรักษาด้วยค่ะ มีค่าพิมพ์ฟัน 700 บาท แต่ของบีคุณหมอใส่ไบรท์ 3 ชิ้น เป็น 1,500 บาท (มีใครทราบมั้ยคะว่าไบรท์เอาไว้ทำอะไร?) รวมเฉพาะค่าจัดฟันประมาณ 40,500 บาทค่ะ

จัดฟันกับคุณหมอท่านใด?

คุณหมอ ภัคญา ศรีทองสุข คุณหมอเฉพาะทางจัดฟัน จากมหิดลค่ะ (ศิษย์เก่ามหิดลเหมือนกัน อิอิ)

ติดเครื่องมือครั้งแรกรู้สึกอย่างไร ต้องเจออะไรบ้าง?

1. จัดอาทิตย์แรก ปวดมากจ้า ทานอะไรไม่ได้เลยค่ะ
2. บีใส่ไบรท์จัดฟัน ทำให้ฟันมันไม่สบกัน เคี้ยวอาหารยากมากกกกค่ะ
3. รู้สึกว่าคางยาวๆ ยื่นๆ ขึ้น ไม่ค่อยชอบเลย
4. เหล็กแทงปาก พอจัดไปประมาณอาทิตย์กว่าๆ เหล็กเส้นสุดท้าย ทั้ง 2 ข้าง ของฟันกรามล่าง มันก็หลุดออกจากบัตเก็ตแล้วก็แทงกระพุ้งแก้มบีเฉยเลย เจ็บมากกกกค่ะ
5. ต้องใช้เวลาเป็น 10 นาทีในการดูแลฟันค่ะ

ดูแลตัวเองระหว่างการจัดฟันยังไงบ้าง?

1. บีจะใช้แปรงดูคราบพลัค แปรงก่อนค่ะ
2. ใช้แปรงสำหรับคนจัดฟันแปรงซ้ำ
3. บ้วนปาก ด้วยน้ำยาสำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะค่ะ
4. ใช้-แปรงเหล็ก ในการสอดๆ ทำความสะอาดตรงเหล็กจัดฟันค่ะ
5. ใช้ไหมจัดฟันขัดๆ ซ้ำค่ะ (ถ้าวันไหนไม่ขี้เกียจนะ)
6. แปรงฟันทุกมื้ออาหาร หรือทุกครั้งที่กินอะไรเข้าไปค่ะ (กลัวฟันผุมาก และคิดว่าน่าจะผอมลงในอนาคตแน่ๆ 555)

เล่าเหตุการณ์การจัดฟันครั้งแรก

พอไปถึงคลินิกคุณหมอก็ให้กัดฟันหรือสบฟันให้ดู ดูปุ้บ คุณหมอบอกยังไงก็ต้องจัด ฟันมันเบี้ยว จากนั้นก็ทำการถ่ายรูป (ด้วยกล้องเล็กๆ) และก็พิมพ์ฟันทันทีเพื่อวางแผนการรักษา โดยการพิมพ์ฟันจะนำอะไรสักอย่างมาใส่ปากเรา ทิ้งไว้ประมาณแป้ปนึง คุณหมอก็ดึงออก
จากนั้นก็พาบีไปเอกซเรย์ฟัน เพื่อดูภาพรวมของฟันภายในของเราด้วย โดยเข้าไปในห้องเอกซเรย์และจะให้เรากัดตรงอุปกรณ์จากนั้นก็เอกซเรย์เลย พอเสร็จแล้วก็ไปเคลียร์ช่องปาก (เป็นคุณหมออีกท่าน) ทำทุกอย่างเสร็จประมาณชั่วโมงนึง หลังจากขูดหินปูน อุดฟัน ฯลฯ เคลียร์ช่องปากเรียบร้อยแล้ว ก็พาไปติดเครื่องมือ คุณหมอก็ทำการติดแบร็กเก็ต ใส่เหล็ก ใส่ยาง และก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะ

กลับมาบ้าน พอรีวิวจัดฟันครั้งแรกเสร็จ วันแรกก็ชิลมาก แค่ตึงๆ กินทุกอย่างได้ปกติ แต่พอผ่านไปวันรุ่งขึ้น โอ้วมายก็อด เจ็บมากกก เคี้ยวอะไรไม่ได้เลย แถมเพิ่งรู้ว่าอุปกรณ์ฟ้าๆ หรือการใส่ไบร์ท ที่คุณหมอใส่ให้ เป็นอุปกรณ์เสริม (ไม่ใช่ทุกคนจะได้ใส่) มันทำให้ฟันไม่สบกัน และแน่นอนว่ากินอะไรไม่ได้เลย เลยต้องกินโจ๊กแบบนั้นอยู่ 1 สัปดาห์ จากนั้นความเจ็บก็หายไป พอผ่านมาสัก 3 วันได้ ก็พบว่าลวดเหล็กตรงฟันกรามด้านขวา มันหลุดออกจากแบร็กเก็ต และทิ่มกระพุ้งแก้ม แงงง ทรมานมากก ทนอยู่ 5 วันได้ เลยถามคลินิก คลินิกบอกให้มาใส่ลวด เลยไปใส่ ตอนไปใส่ ไม่ใช่คุณหมอใส่ให้ น่าจะพี่พนักงาน จากนั้นไปกินข้าวตรงเทอมินอล โอ้วพระเจ้า! มันหลุดอีกแล้ว! 555 และจากนั้นอีก 1 อาทิตย์ หลุดทั้งสองข้างค่ะ!5555 ปลงมาก กระพุ้งแก้มพัง.. ตอนนี้ก็จัดครบ 1 เดือนแล้ว เริ่มอยู่ตัวกับทุกอย่าง เหล็กเดือนนี้สีชมพูหวานๆ 555

 
 

รีวิวจัดฟัน เคสฟันซ้อนเก

 
สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาฟันซ้อนเก ที่มีปัญหาการใช้ชีวิตประจำวัน หรือต้องการจัดระเบียบฟันให้เรียงตัวสวยงาม การเลือกจัดฟันถือเป็นการรักษาที่สามารถเข้ามาช่วยปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้ สำหรับคนที่กังวลว่าเคสฟันซ้อนเก เมื่อจัดฟันต้องถอนฟัน ซึ่งความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องถอนทุกเคส ขึ้นอยู่กับขนาดของขากรรไกร โดยแผนการรักษาเบื้องต้นของเคสฟันซ้อนเกทั่วไป จะพิจารณาจากขนาดและรูปร่างของขากรรไกร หากมีขนาดขากรรไกรที่สามารถขยายได้ก็ไม่ต้องถอนฟัน แต่ถ้ากรณีที่ฟันซ้อนเกเรียงซ้อนกันจนเต็มขากรรไกรแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาให้ถอนฟันร่วมจัดฟัน โดยระยะเวลาในการจัดฟันเคสฟันซ้อนเก อย่างต่ำ อยู่เฉลี่ยที่ 24 – 30 เดือน ดูรีวิวจัดฟัน เคสฟันซ้อนเกเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลย
 
 

รีวิวจัดฟัน เคสฟันฝัง

 
คนไข้ที่ต้องการจัดฟัน แต่ว่ามีฟันฝังอยู่ หลายคนก็จะสงสัยว่าจำเป็นต้องเอาฟันฝังออกทุกเคสไหม หรือสามารถจัดฟันได้หรือเปล่า สามารถเข้ามาปรึกษากับทันตแพทย์เบื้องต้นได้ โดยแนวทางการรักษาเคสฟันฝังส่วนใหญ่ เกือบ 100% หมอจะแนะนำให้เอาออกทุกกรณีเนื่องจาก ฟันฝังจะส่งผลกระทบระยะยาวทั้งคนไข้จัดฟัน และคนไข้ที่ไม่มีแพลนจัดฟันก็ตาม เพราะอาจจะทำให้ช่องปากเกิดอักเสบจากการดันตัวของฟันซี่นั้นได้ในอนาคต หากใครไม่มั่นใจว่าเรามีฟันฝังอยู่หรือไม่ สามารถเข้ามาตรวจแล้วเอกซเรย์เพื่อดูภาพรวมของฟันก่อนวางแผนจัดฟันได้เช่นกัน ซึ่ง PLUS Dental Clinic นำรีวิวจัดฟัน เคสฟันฝังมาให้ทุกคนนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ หากต้องการจองนัด แอดไลน์ได้เลย!
ภาพรีวิวจัดฟันเคสฟันฝัง
 
 

รีวิวจัดฟัน
เคสฟันล่างคร่อมบน

 
ปัญหาฟัน กรณีฟันล่างคร่อมฟันบน คือการที่ขากรรไกรล่างสบคร่อมกับขากรรไกรด้านบน เคสฟันแบบนี้ส่วนมากจะสร้างปัญหาให้กับการเคี้ยวอาหาร แผนการรักษาเคสฟันล่างคร่อมบนจะต้องผ่าตัดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความผิดปกติว่ามาจากไหน ถ้าปัญหาเกิดจากฟัน อาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน หรือในเคสที่ก้ำกึ่งระหว่างต้องผ่าตัด กับไม่ผ่าตัด ทันตแพทย์ก็จะมีตัวช่วยในการจัดฟันโดยไม่ต้องผ่าตัดขากรรไกร นั่นคือการปักมินิสกรู จะช่วยดึงให้ฟันล่างเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนในเคสที่ต้องผ่าตัดนั้นต้องจัดฟันแบบปกติก่อน ให้ฟันบนและฟันล่างคร่อมตัวกันมากที่สุดก่อน แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่าตัดขากรรไกรที่โรงพยาบาล โดยใครที่ไม่มั่นใจว่าเราต้องใช้แผนการรักษาแบบไหน แนะนำให้เข้ามาปรึกษากับทันตแพทย์ โดยพิจารณาคลินิกจาก รีวิวจัดฟัน เคสฟันล่างคร่อมบน ได้เลยว่าที่ไหนน่าสนใจที่สุด
ภาพรีวิวจัดฟันเคสฟันล่างคร่อมบน
 
 

รีวิวจัดฟัน เคสฟันห่าง

 
คนไข้ที่มีปัญหาที่มีช่องว่างระหว่างฟัน หรือฟันห่าง ทำให้สูญเสียยความมั่นใจ แก้ปัญหาฟันห่าง ด้วยการจัดฟันได้ ซึ่งเคสฟันห่างคือการที่ขนาดของฟันเล็กกว่าขากรรไกร ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟัน การรักษาในเคสฟันห่างส่วนใหญ่ จึงไม่จำเป็นต้องถอนฟันร่วมการจัดฟัน แต่เพื่อความมั่นใจว่าเคสฟันห่างของเรามีแผนการรักษาแบบไหนแล้วละก็ ควรจะเข้าไปพบทันตแพทย์โดยตรง เพื่อวินิจฉัยว่าฟันของเราควรจะมีแผนการรักษายังไง ซึ่งในส่วนของการปรึกษาจัดฟัน ที่ PLUS Dental Clinic ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษา ติดต่อแอดมินเพื่อทำนัดได้เลย
ภาพรีวิวจัดฟันเคสฟันห่าง

ติดต่อเรา 

จองคิวนัดปรึกษา

จองคิวนัดปรึกษา

 

เพราะรอยยิ้มของคุณ ทำให้ทุกๆวันสดใส
และทำให้คุณมั่นใจ ทุกครั้งที่คุณยิ้ม
เราจึงคิดคอร์สจัดฟัน ที่เต็มไปด้วย
คุณภาพการบริการ และมาตรฐานการรักษา

ติดต่อเรา
 

Details

Languages Spoken: Thai, English

Contact Info

Features

Opening Time

Monday :รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา - รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา

Tuesday :รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา - รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา

Wednesday :รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา - รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา

Thursday :รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา - รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา

Friday :รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา - รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา

Saturday :รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา - รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา

Sunday :รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา - รบกวนติดต่อแต่ล่ะสาขา

Videos

Review

Average rating

0.0 / 5

Rating breakdown

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Submit your review

Subject
Rating
Comments

Similar Listing

Top 10 Clinics
Logo