A life Clinic TU คลินิกที่ไหนจะครบวงจรขนาดนี้

A life Clinic TU คลินิกที่ไหนจะครบวงจรขนาดนี้


Call Now
02 000 9440
Bookmark

About

     จากจุดเริ่มต้นที่เราต้องการแสวงหาแนวทาง  เพื่อชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกายฟื้นฟูสุขภาพและความงาม เพื่อคงความอ่อนเยาว์ให้ยาวนานขึ้น  จึงเป็นที่มาของ เอไลฟ์ คลินิก  ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550  ด้วยแนวความคิดที่จะเป็นศูนย์กลางการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพและความงามแบบองค์รวมที่ครบวงจร โดยเน้นการใช้นวัตกรรมล้ำสมัย และทรงประสิทธิภาพในทางการแพทย์  ภายใต้มาตรฐานของยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ร่วมกับการดูแล เอาใจใส่อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยยึดถือเป็นแนวทางการรักษาแบบธรรมชาติ  ที่ไม่เน้นการรักษาด้วยการใช้ยา  แต่จะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ปรับสมดุลร่างกายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการให้อาหารเสริม   เพื่อกระตุ้นให้ภูมิทำให้ร่างกายรักษาตัวเองได้   จึงมีความปลอดภัยและปราศจากผลข้างเคียง

          เอไลฟ์ คลินิก มีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขา ที่ทุ่มเท่ในการดูแลเอาใจใส่ผู้ที่มาใช้บริการ    อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ จนได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือ จากบุคคลชั้นนำระดับประเทศให้ดูแลแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ให้อย่างต่อเนื่องและ เอไลฟ์ คลีนิก ไม่เคยหยุดพัฒนาองค์ความรู้ และแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการดูแลรักษาโรค ทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ

Enjoy Life ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำขวัญของเอไลฟ์คลีนิกเท่านั้น แต่มันเปรียบเหมือนคำมั่นสัญญาว่า เราจะมอบสิ่งที่เหนือกว่าการรักษาโรค นั้นคือ การมอบความสุขจากการมีสุขภาพดี ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ เพลิดเพลินไปกับทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่างสมวัย เหมือนคุณยังคงความเป็นหนุ่มสาว ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

      Concept เพื่อให้เป็นไปตามคำมั่นสัญญานั้น เอไลฟ์คลีนิก ในปัจจุบันเราได้ยึดถือแนวความคิดหลักคือ

  Wellness Innovation เพื่อเป็นการตอกย้ำว่า เอไลฟ์ คลีนิก จะแสวงหานวัตกรรมการรักษาที่ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสมบูรณ์แบบของผู้มารับบริการ  

ทำเนียบแพทย์

    1(1) 

Dr. Somnuk Siripanthong M.D.
Medical Director

Doctor of Medicine :

 • Faculty of Medicine (1st Class Honour) Ramathibodi Hospital Mahidol University
 • Thai Board of Ophthalmology : Medical  Council  of  Thailand
 • Secretary of Medical  Biomolecular Institute  of  Thailand (MBIT)
 • Executive committee at Association of Cell Therapy

Dr.Phisith Lee
Chinese Medicine

3

 • Traditional Chinese medicine  acupuncture and moxibustion
 • B.S./M.S. in Chinese Medicine, GuangZhou University of Chinese Medicine

 Proficient in Chinese medicine acupuncture treatment methods, including :

 • Strokes caused by hemiplegia facial paralysis
 • Periarthritis of shoulder
 • Cervical spondylosis
 • Trigeminal neuralgia
 • Neck stiffness
 • Insomnia

Dr.Kamon Chaiyasit, Ph.D., CDT, DCM(P)
Nutrition Expert

4

 • Ph.D. in Nutrition, Atlantic International university, USA.
 • Certified Dietitian of Thailand (CDT)
 • Doctorate in Clinical Pastoral Medicine, Texas, USA.
 • American Board Certified in Nutritional Wellness, ANCB
 • Certificate in Molecular nutrition and Nutrigenomics, The European of Nutrigenomics Organization (NuGO); Wageningen University. Netherland.
 • Certified Nutrition & Cancer, Arizona University, USA

Dr. Weerapong  SANMONTREE, M.D.
 Aesthetic  Expert

5

 • Master of Science in Clinical Dermatology Institute of Dermatology, King’s College London, UK
 • Doctor of Medicine (Second Class Honours) Chulalongkorn University

Dr. Setthawin Satjapornthep
Aesthetic  Expert

6

 • Naresuan University, School of Medicine, 2010
 • Certificate of Intensive Course in Aesthetic dermatology, Mae Fae Luang University, 2011
 • Certificate of training for the use of intradermal filler “Restylane”, 2011
 • Certificate of attendance of “How to extend human lifespan” conference from, 2011 Certificate of attendance of “The Art of Beauty by Botulinum Toxin” conference, 2011
 • Certificate of attendance of International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD), 2012
 • Certificate of Miracu ( Thread Lift ), 2012
 • Certificate of Botulax ( Botulinum Toxin ), 2012
 • Certificate of Klothread ( Thread Lift ) from Dongjun company, Korea , 2013
 • Diploma in Practical Dermatology, Cardiff University, United Kingdom
 • Columnist for WhO? Magazine in a column called “Doctor’s Vision”

โปรแกรมสุขภาพ 

Details

Contact Info

Features

Opening Time

Monday :12.00 AM - 08.00 PM

Tuesday :12.00 AM - 08.00 PM

Wednesday :12.00 AM - 08.00 PM

Thursday :12.00 AM - 08.00 PM

Friday :12.00 AM - 08.00 PM

Saturday :12.00 AM - 08.00 PM

Sunday :12.00 AM - 08.00 PM

Review

Average rating

0.0 / 5

Rating breakdown

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Submit your review

Subject
Rating
Comments

Similar Listing

Top 10 Clinics
Logo