Amarante Clinic (อมารันเต้ คลินิก)

Amarante Clinic (อมารันเต้ คลินิก)


Call Now
080 – 556 – 5294 098 – 554 – 6658 // 080-393-6655 080-393-6669
Bookmark

About

Amarante clinic คลินิกดูแลความงาม ผิวพรรณ และรูปร่าง 

เน้นประสิทธิภาพทางการรักษาที่เห็นผลได้จริง เน้นการบริการที่มีคุณภาพ โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2560
ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งหมด 2 สาขา ได้แก่ 

1. สาขาอารีย์  (อาคารบ้านยสวดีพหลโยธิน 7 ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอารีย์ ลงทางออกที่ 3 จากปากซอย 150 เมตร)
2. อเวนิว For You Park บางนา (ชั้น 2)

โดยยึดหลักความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ นำโดย คุณหมอต้น นพ.สฤษดิ์ ตันติอภิชาต อาจารย์แพทย์สอนฉีดฟิลเลอร์  หัวหน้าทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์ และทีมแพทย์ที่มากด้วยคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษา ทุกปัญหา ทุกรายละเอียด อย่างตรงจุด โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติ เเละความปลอดภัย

Amarante clinic สาขาอารีย์

 

Amarante clinic สาขาบางนา

(อเวนิว For You Park บางนา)

 

แพทย์ผู้มากประสบการณ์

แพทย์ผู้มากประสบการณ์ ทางด้านผิวหนัง ความงาม การดีไซน์ปรับรูปหน้าแบบ Personal Facial Design เลเซอร์ ศาสตร์ชะลอวัย อีกทั้งยังมีทีม consultant พยาบาลและเจ้าหน้าที่ Beauty therapist ที่ได้รับการฝึกอบรม และผ่านการประเมินอย่างสม่ำเสมอ และโปรแกรมการรักษาในราคาที่คุณพอใจ ทั้งนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการรวมถึงดาราและ Celebrity เป็นจำนวนมาก

ทีมแพทย์

Amarante Clinic คลินิกดูแลความงาม ผิวพรรณ และรูปร่าง เน้นประสิทธิภาพทางการรักษา ที่เห็นผลการักษาได้จริง นำโดย คุณหมอต้น นพ.สฤษดิ์ ตันติอภิชาต แพทย์ผู้ทำการสอนฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์ Juvederm อเมริกา หัวหน้าทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์ และอีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการรวมถึงดาราและ Celebrity เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี ทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ และพร้อมให้คำปรึกษา ทุกปัญหา ทุกรายละเอียด อย่างตรงจุด โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติ เเละความปลอดภัย

นพ.สฤษดิ์ ตันติอภิชาต (คุณหมอต้น)

ประวัติ

 • Doctor of medicine first class honor, Rangsit university, Bangkok, Thailand
 • Anti-aging and regenerative medicine Mae Fah Luang university Bangkok, Thailand
 • Diplomate in anti-aging and regenerative medicine. American academy of anti-aging medicine USA
 • Diplomate in aesthetic medicine American academy of aesthetic medicine USA
 • Certificate of Botox cosmetic training
 • Certificate of thermage
 • Certificate of Ulthera
 • Certificate of hair transplant
 • Certificate of Skin Laser
 • Certificate of Happy Lift Thread
 • Certificate of Training Picosure Laser
 • Certificate of Accreditation Trainer on Picosure Laser
 • Certificate of Liposuction (Body jet)

นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี (คุณหมอน็อต)

Degree and Institutes

 • 2005 Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Rangsit University
 • 2008 Graduate Diploma of Clinical sciences Degree field of study in Otolaryngology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • 2010 Higher Graduate Diploma of Clinical Sciences Degree field of study in Otolaryngology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • 2010 Diploma Thai Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • 2013 Bachelor of Laws, Faculty of Law, Chulalongkorn University
 • 2014 Diploma Thai Board of Preventive Medicine (Public Health)
 • 2016 Diploma Thai Board of Preventive Medicine (Epidemiology)
 • 2019 Diploma Thai Board of Preventive Medicine (Traffic Medicine)

Training

 • 2008 Visiting Physician, Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, The University of Tokyo, Tokyo, Japan
 • 2011 2nd Master Course in Cochlear Hearing Implantation& Middle Cranial Fossa Surgery, The University of Western Australia, Perth, Australia
 • 2012 Visiting Physician, Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, Keio University, Tokyo, Japan

Professional Membership

 • Member of The Medical Council of Thailand
 • Member of Medical Association of Thailand
 • Member of The Royal College of Otolaryngologists-Head and Neck Surgeons of Thailand
 • Member of Preventive Medicine Association of Thailand

นพ. ชินันดร พุธานานนท์ (คุณหมอตี้)

Education

 • University Rangsit Medical University, Pre-Medicine, 1999-2001
 • Rajvithi Hospital, Medical, 2001-2004
 • Residency Training Department of Orthopedic Police General Hospital 2007-2011
 • Fellowship Training Hip-Knee Arthroplasty And Sports Surgery Hip & Knee Center, Orthopeadic Department Police General Hospital 2012-2013
 • Fellowship Training Adult Hip Reconstructive Surgery (Primary and Complex revision Hip arthroplasty, Pelvic acetabular osteotomy and Hip Arthroscopy) Carl Gustav Carus University Hospital Dresden Department of Orthopeadic, Dresden Germany, 2013 Professor and Chairman Klaus-Peter Gunther, MD

Professional Membership

 • Life Guard, American Red Cross, 1996
 • Member of The Medical Council of Thailand
 • The Royal College of Orthopedic Surgeon of Thailand
 • Member of Thai Hip Knee Society

Post Graduate Continuing Education

 • Internship, The Medical Council of Thailand, 2004-2005
 • The Annual Meeting of Royal College of Orthopeadic Surgeon of Thailand, 2006
 • The AO International Basic Course in Bangkok, 2007
 • Advanced Trauma Life Support, The American College of Surgeons , The Royal College of Surgeons Of Thailand, 2007
 • The Annual Meeting of Royal College of Orthopeadic Surgeon of Thailand , 2007
 • The Annual Meeting of Royal College of Orthopeadic Surgeon of Thailand, 2008
 • The Annual Meeting of Royal College of Orthopeadic Surgeon of Thailand , 2009
 • The AO International MIS course in Bangkok, 2010
 • Advance Knee Arthroplasty Course, Bangkok Thailand, 2012
 • ASEAN Arthroplasty Association (AAA) Comprehensive Hip & Knee Course, Thailand, 2013
 • AE-Kurs Komplex Revisionseingriffe in der Hufendoprothetic, Dresden Germany, 2013
 • International Society for Hip Arthroscopy, Munich Germany, 2013
 • Japanese orthopaedic association 2015
 • 18th EFFORT Congress, Vienna, Austria:31 May – 02 June 2017
 • Current Concepts In Joint Replacement Winter 2018, Orlando, Florida
 • NAVIO ROBOTIC Instructional Course, June 2019, ASTC, National University Hospital, Singapore

นพ. ทศพล สุริย์จามร (คุณหมอทศ)

Experience

 • 2011 – now  : Veteran general hospital
  – General surgeon
 • 2021 – now  : Veteran general hospital
  – Plastic surgeon

Education

 • 2548 : มหาวิทยาลัยรังสิต
  – แพทยศาสตร์บัณฑิต
 • 2554 : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  – วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์
 • 2557 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  – ปริญญาโท (เกียรตินิยม) รัฐประศาสนศาสตร์
 • 2564 : โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  – วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์
  ตกแต่ง

พญ.อัญชิษฐา สุรจันทรชาด (คุณหมอพลอย)

Education & Certificates

 • Faculty of medicine, Prince of Songkla University (2011-2017)
 • Internship at Songklanagarind Hospital (2017-2018)
 • Certificates of completion on Lipo V face&body K2 plus thread by K2 plus lifting
 • Certificates of attendance on face  contouring  and  hand on training  with “ Thread  Lift” at Linava clinic
 • Certificates of attendance on face lift and rejuvenation by Botulinum  Toxin  A at Linava clinic
 • Certificates of completion “filler all face course” organized by P Paula Skin Cosmetic Surgery & Anti Aging Institute at P Paula Skin laser center
 • Certificate of participation “Common Cosmetic and Dermatology in Practice Course” by Aesthetic concept academy
 • Certificate of Attendance on lectures and live demonstration workshop “Ramathibodi Training Course in Cosmetic Dermatology” (2018)
 • LDL Work Shop “Minerva Thread & Trend 2019 Advanced Technique with Profressional”
 • ABO Active 3D with Miracle of 2 Restylane & Dysport at Rajyindee Hospital
 • Certificate of Attendance “the 5th iCLASS Anatomy Asia Cadaver Course” at Siriraj Hospital (2019)
 • Certificate of Attendance on Aesthetic Dermatology : Hand on of filler injection by Association of Thai Aesthetic Physicians (ATAP) at Mae Fah Luang University Hospital (2019)
 • Certificate of Attendance “GAIN Anatomy Masterclass” at King Chulalongkorn Memorial Hospital (2020)
 • Certificate of Attendance “Aesthetic injectology of the face (Basic filler)” at SAPS Academy (2020)
 • Certificate of Attendance “The Day Training Course on HA Dermal Filler” by Medyceles and Neuramis (2020)
 • Certificate of training Lecture and Hand-on Aestec Pharma Training Center “Facial Design Technique” (2020)
 • Certificate of Attendance “How to create truly filler lifting for youthful & lovely jawline and chin” by Medyceles and Neuramis (2020)
 • Certificates of completion workshop on K2 plus thread (PDO, PLLA, PCL) by inno K2 lifting (2020)
 • Certificates of training Lecture and Hand-on “Personalized chin and NLF modelling by Restylane (2020)
 • Certificate​s of attendance 41th DST short course online (1st-25th May 2021) by Dermatological Society of Thailand
 • Certificate of attendance DSAC 2021 the unraveling of internal beauty (2021)

Aesthetic Skills

 •     Botox (forehead, frown lines, crow’s feet, bunny lines, jaw reduction,chin, Dermolifting, Neck, Axillary Hyperhidrosis, Calf)
 •     Thread lift (Cog,PDO)
 •     Filler (temple, midcheek, tear troughs, nasolabial folds, hollow cheek, jawline, chin, lip)
 •     Mesotherapy injection
 •     Intravenous injection
 •     IPL, HIFU, Ultherapy, Thermage, Picosure laser
 •     PRP

Surgical Skills

 •     Closed Rhinoplasty
 •     Liposuction & Fat grafting

บริการ ฉีดฟิลเลอร์

มดดำ ฉีดฟิลเลอร์ ครั้งแรก

ฉีดสลายและแก้ไขฟิลเลอร์

คุณหมอต้น ฉีดสลายฟิลเลอร์

คุณหมอต้น หมอพลอย, ฉีดสลายฟิลเลอร์

คุณหมอน็อต ฉีดสลายฟิลเลอร์

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pNMJTmJy-Fg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Famarante.clinic%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

pico laser เลเซอร์รักษาฝ้ากระ

picosure

Picosure, เลเซอร์รักษาฝ้ากระ, จุดด่างดำ, หลุมสิว, รอยดำ, รอยแดงจากสิว (1)

ฉีดโบท็อก ลดริ้วรอย ลดกราม ลิฟต์หน้า ยกกระชับ ปรับหน้าเรียว 

รีวิวฉีดโบลดริ้วรอย ลดกราม ลิฟต์หน้า23

รีวิวฉีดโบลดริ้วรอย ลดกราม ลิฟต์หน้า23

รีวิวฉีดโบลดริ้วรอย ลดกราม ลิฟต์หน้า23

รีวิว ฉีดโบ ลดริ้วรอย ลดกราม ลิฟต์หน้า1รีวิว ฉีดโบ ลดริ้วรอย ลดกราม ลิฟต์หน้า1

ผลข้างเคียงในการฉีดโบท็อก

 1. ถ้าผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ หรือ กำลังอดอาหารเพื่อลดความอ้วนอยู่ หรือมีอาการตื่นเต้น เกร็ง ในการฉีดครั้งแรก อาจะทำให้เกิดวิงเวียนศรีษะ  และเป็นลมได้
 2. ในกรณีบางคนอาจมีรอยฟกช้ำเล็กน้อยแต่จะหายไปเอง
 3. หลังจากฉีดอาจจะมีอาการปวดศรีษะ หรือปวดบริเวณที่ฉีดเล็กน้อย แต่จะหายไปเอง
 4. หลังจากฉีดตรงบริเวณที่ฉีดอาจจะทำให้ผิวแห้ง ควรทาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเป็นประจำ

ใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอย ร่องลึก หรือหน้าดูแก่กว่าวัย  อยากทำให้หน้าตัวเองดูดีขึ้น ตึงขึ้น เด็กขึ้น  หรืออยากลดกรามเพื่อให้ใบหน้าดูเล็กขึ้น ก็แนะนำว่าสามารถฉีดโบได้ เพราะเป็นหนึ่งในการเสริมความงามที่ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี  และเห็นผลที่ชัดเจนหลังจากทำในเวลาอันรวดเร็ว  แต่ทั้งนี้ก่อนทำการฉีดโบ ก็ควรที่จะต้องศึกษาให้ดีก่อน ก่อนที่จะไปทำการฉีด ต้องดูสถานที่ที่น่าเชื่อถือได้ ผ่านการรับรองมาตรฐานเท่านั้น

EMFACE ยกกระชับ กระตุ้นกล้ามเนื้อ ลดริ้วรอย ผิวหน้าเฟิร์มกระชับ

Emface ยกกระชับ

Emface ช่วยเรื่องอะไรบ้างEmface ช่วยอะไรได้บ้าง

Emface ยกกระชับใบหน้าEmface ยกกระชับใบหน้า

Ulthera

Ulthera

ขบวนการรักษา ทั้งหมดนี้จะไปกระตุ้นการเสริมสร้างคอลลาเจนใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผิวค่อยเรียบเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยแพทย์สามารถเห็นสภาพผิวหนัง ทุกชั้นของผู้เข้ารับการรักษาขณะทำการรักษา ในขณะที่ส่งคลื่นเสียงที่มีพลังงาน ความร้อนที่มีความแม่นยำสูงและสามารถลงสู่ชั้นผิว ได้ตามต้องการ โดยไม่ก่อให้ผลกระทบกับผิวบริเวณข้างเคียง จึงทำให้มีความ ปลอดภัยสูง และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

Thermage เทอร์มาจ

ยกกระชับใบหน้า, ดึงหน้า, Thermage, Thermage FLX (3)

หลังรับบริการรักษาด้วย Thermage

ผิว ที่รับบริการด้วย Thermage เทอร์มาจ อาจมีรอยแดงหรือผิวอาจบวมเล็กน้อยเท่านั้น และจะเป็นปกติภายในเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง สามารถแต่งหน้า และทาครีมบำรุงผิวพรรณได้ตามปกติภายหลังการรักษาด้วย Thermage เทอร์มาจ และสามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาพักฟื้น ไม่ต้องเสี่ยงจากผลข้างเคียงจากการดมยาสลบในการศัลยกรรม รวมถึงไม่ต้องมีการผ่าตัด จึงทำให้ไม่มีแผลผ่าตัด และไม่จำเป็นต้องหยุดงานเป็นเวลานานหลังจากการรับบริการ จึงเป็นข้อดีเหนือวิธีการศัลยกรรม และยังสามารถเห็นผลของการรักษาด้วยการรับบริการ Thermage เทอร์มาจ ได้อย่างชัดเจนรวดเร็ว

ผลการรักษาด้วย Thermage

หลัง รับบริการด้วย Thermage เทอร์มาจ จะเห็นผลอย่างชัดเจนประมาณ 20% – 30% และจะสามารถเห็นผลการรักษาชัดขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มที่ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน จากนั้นผลจะคงอยู่อย่างน้อย 2-3 ปี โดยขึ้นกับการดูแล และสภาพผิว ซึ่งมีคนไข้หลายท่านที่มีความประทับใจในผลลัพธ์ของ Thermage เทอร์มาจ และต้องการให้ผลการรักษาอยู่ได้นานคงทนมากยิ่งขึ้น จึงสามารถรับบริการซ้ำได้ภายใน 6 เดือนหลังรับบริการครั้งแรก โดยหลังจาก Thermage เทอร์มาจ หมดฤทธิ์แล้ว สภาพผิวหนังจะค่อยๆ กลับสู่ภาวะปกติ โดยมิได้หย่อนคล้อยกว่าเดิม หรือมากกว่าเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ระยะเวลาที่ผลคงอยู่จะขึ้นอยู่กับเพศ อายุ สภาพปัญหาผิวเดิม และรูปแบบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันของคนไข้ โดยทุกท่านที่ผ่านการรักษาด้วย Thermage เทอร์มาจ จะมีชั้นผิวที่เซลล์สามารถผลิตคอลลาเจนได้อย่างสมบูรณ์ และมีความแข็งแรงมากขึ้น เซลล์ผิวมีระดับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จนมองเห็นได้นั้นจะแตกต่างกันไป ตั้งแต่ดีขึ้นระดับหนึ่ง จนถึงขึ้นดีขึ้นมาก โดยมีลักษณะหมายถึง การที่ชั้นผิวยกกระชับ และเต่งตึงขึ้น ผิวเรียบเนียนขึ้นทีละเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงของ Thermage  เทอร์มาจ ระดับดีขึ้นมาก หมายถึง ผิวยกกระชับเข้ารูป ใบหน้ายกกระชับและเรียวขึ้น ริ้วรอย และร่องแก้มตื้นขึ้น ผิวหน้าสดใสแลดูอ่อนเยาว์ และชั้นผิวที่ดีขึ้นจนสังเกตเห็นได้ชัดเจน และยังสามาถเพิ่มความเรียบเนียนของผิวในคนไข้หลังทำการดูดไขมัน

รีจูรัน (Rejuran)

รีจูรัน ฟื้นฟูผิว

รีจูรัน (Rejuran) คืออะไร

รีจูรัน (Rejuran)  อยู่ในกลุ่มเมโสหน้าใส มีส่วนประกอบหลักจาก Polynucleotide บริสุทธิ์ ความเข้มข้น 2% โดยสกัดจาก DNA ของปลาแซลมอน (Salmon DNA) ที่อาศัยอยู่ในทะเลตามธรรมชาติ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ DNA ของมนุษย์ถึง 98% จึงเข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ดี ไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านจากระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยกระตุ้นให้เกิดเซลล์ผิวใหม่ ฟื้นฟูผิวให้ดูฉ่ำวาว ลดเลือนริ้วรอย พร้อมปรับสภาพผิวให้เปร่งปรั่งดูสุขภาพดี และที่สำคัญคือปลอดภัยเพราะผ่าน อย.ไทย และอย.เกาหลีใต้เรียบร้อยแล้ว

รีจูรัน ราคารีจูรัน ฟื้นฟูผิว

Rejuran ช่วยเรื่องอะไรบ้าง

 • เข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพ ฟื้นฟูการสร้างเนื้อเยื่อให้เกิดใหม่ ให้ผิวแข็งแรง
 • กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสติน
 • เติมความชุ่มชื่น ผิวฉ่ำน้ำ อิ่มฟู กระจ่างใส ช่วยให้แต่งหน้าง่ายขึ้น
 • เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวและลดเลือนริ้วรอยเล็ก ๆ ที่ปรากฏบนผิว
 • ลดการสร้างเม็ดสี จึงช่วยลดริ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดำ ลดรอยสิว หลุมสิว
 • ช่วยให้ผิวเรียบเนียน กระชับรูขุมขน

รีจูรัน ปลอดภัยไหมของแท้ รีจูรัน

รีจูรัน เหมาะกับใครข้อดี รีจูรัน

ฉีด Rejuran ที่ไหนดี?

การเลือกว่าจะฉีดรีจูรันที่ไหนดี ควรศึกษาให้รอบคอบถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้รับบริการเอง ทั้งนี้ Amarante Clinic รวบรวมปัจจัยหลักๆ ที่ควรคำนึงถึง เมื่อจะเลือกเข้ารับบริการ ดังนี้  

 • คำนึงถึงความปลอดภัยและได้มาตรฐานของสถานพยาบาล หรือคลินิกนั้นๆ ถึงความน่าเชื่อถือและผ่านการรับรองที่ถูกต้องชัดเจน มีเลขที่ใบอนุญาต 11 หลัก
 • การเลือกฉีดกับแพทย์ที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูง เพื่อความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาหรือความผิดพลาดตามมา
 • ตัวยา รีจูรัน (Rejuran) ที่ฉีด ต้องเป็นของแท้ สามารตรวจสอบได้ โดยก่อนฉีด ทางคลินิกหรือสถานพยาบาลนั้นๆ ควรเปิดกล่องให้ดูต่อหน้าผู้รับบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นตัวยาแท้ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพจริงๆ

โดย Amarante Clinic เป็นคลินิกที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และกวาดรางวัลระดับประเทศมามากมาย ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากดาราเซเลบเป็นจำนวนมาก และเรามีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง ในการวิเคราะห์ใบหน้าผู้รับบริการ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละเคส ให้ผู้รับบริการออกมาดูดีและได้รับความพึงพอใจสูงสุด

Emsculpt Neo

Emsculpt Neo  Emsculpt Neo เหมาะกับใคร       สร้างซิกแพค ด้วย Emsculpt Neo

คุณเพ้นท์ Emsculpt Neo

รีวิว Emsculpt NeoBefore - after Emsculpt Neo

ใครบ้างที่ทำ Emsculpt Neoไม่ได้

 •  มีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
 • ฝังเครืองช็อกไฟฟ้าหรือเครื่องกระตุ้นประสาท
 • มีอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคในร่างกาย
 • ปอดอุดตัน
 • มีโลหะในร่างกาย
 • ใส่เครื่องให้ยา หรือ สารละลายทางหลอดเลือดดำ
 • ภาวะเลือดออกง่าย
 • โรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน
 • รักษาด้วยสารต้านการแข็งตัวของเลือด
 • มะเร็ง
 • เป็นไข้
 • ตั้งครรภ์
 • เพิ่งได้รับการผ่าตัดบริเวณหน้าท้องและทรวงอก
 • โรคลมชัก
 • แพ้สาร Latex ง่าย

Emsculpt สร้างกล้ามเนื้อสลายไขมัน

emsculpt สร้างกล้ามเนื้อ สลายไขมัน

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกจาก UK ตัวช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อซิกแพคให้ชัดบาดใจ พร้อมลดไขมันกระชับสัดส่วนให้เป๊ะทุกมุม

ใครว่านอนนิ่งๆแล้วจะหุ่นดีไม่ได้ ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีเราได้วิวัฒนาการก้าวล้ำไปไกล  จนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่เครื่องแรกของโลก  ซึ่งเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ชัดเจน และลดไขมันไปในตัว ทำให้กล้ามเนื้อและสัดส่วนชัดเจนสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะกับบุคคลที่ไม่ค่อยมีเวลาได้ออกกำลังกายและอยากสร้างกล้ามเนื้อให้ชัดเจน  อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยสำคัญของเหล่าเซเลบริตี้คนดังจากฮอลีวู้ดมากมาย นั่นก็คือเครื่อง Emsculpt 

emsculpt สร้างกล้ามแขน

emsculpt สร้างกล้ามเนื้อ กำจัดไขมัน

emsculpt ปั้นบั้นท้าย

Hollywood Celebrities with emsculpt kim kardashianHollywood Celebrities with emsculpt drew barrymore

สร้างซิกแพค ด้วย Emsculptสร้างซิกแพค ด้วย Emsculpt

Cool Sculpting กระชับสัดส่วน สลายไขมันด้วยความเย็น

Cool Sculpting เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระชับสัดส่วน สลายไขมันด้วยความเย็น

การมีหุ่นและรูปร่างที่ดี เฟิร์ม กระชับ คงเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝัน โดยปกติแล้วในตลาดด้านความงาม ก็มีเครื่องมือ เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ในการช่วยดูแลหุ่นและรูปร่างของคุณ โดยแต่ละโปรแกรมก็มีข้อกำจัดที่แตกต่างกันออกไป ให้คุณได้เลือกสรรในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด

Fraxel Laser รักษาหลุมสิว

ผลที่ได้ จากการทำ Fraxel Laser คือ รอยสิวจางลง หลุมสิว ดูตื้นขึ้น ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยคอลลาเจนที่เกิดขึ้นใหม่ และยังช่วยให้ริ้วรอยต่างๆ ลดลง ผิวขาวใสเรียบเนียนขึ้น อีกด้วย หลายคน คงแอบเอามือคลำหน้าแล้วล่ะสิ ไม่ต้องตกใจ

“เจอหลุมสิวตรงไหน ก็มาหาเรา รับรอง ตื้นขึ้น แน่นอนค่ะ”

Dual Yellow

หน้าใส ไร้ฝ้า ด้วย SHINING BRIGHT โปรแกรม จากอมารันเต้ คลินิก เลเซอร์หน้าใส เคลียร์ทุกปัญหา ด้วย Dual Yellow Laser ได้รับการยอมรับว่า เป็นเลเซอร์รักษาฝ้าที่เห็นผลชัดเจน นวัตกรรมจากประเทศออสเตรเลีย ตอบโจทย์ทุกปัญหา

◉ ทำให้หน้าขาวกระจ่างใส
◉ ลดเลือนจุดด่างดำ
◉ ลดเลือน ฝ้า กระ
◉ ผิวอักเสบ
◉ รอยแผลเป็น
◉ รอยดำจากสิว
◉ รอยแดงจากสิว
◉ ปานแดง
◉ รอยแตกลาย

ด้วยคุณสมบัติของแสงเลเซอร์ จะทำปฏิกิริยาโดยตรง กับเม็ดสี ต่างๆ ที่อยู่ใต้ผิวหนัง ลดเม็ดสี ลดฝ้าเลือด ฝ้าไม่กระจาย และไม่ดำขึ้น

◉ ปลอดภัยสูง ไม่เจ็บ แต่งหน้า และทำกิจกรรมได้ตามปกติ
◉ หลังรับการรักษา ใบหน้าจะค่อยๆ ขาวใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ริ้วรอย และเม็ดสีต่างๆ เริ่มจางคง (ควรหลีกเลี่ยงแสงแดด)

Dual Yellow ได้พัฒนาหัวทิปใหม่ล่าสุด 5 mm ที่คลอบคลุมพื้นที่ทำการรักษามากขึ้น ได้พลังงานสูงขึ้น โดยที่ไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ คนไข้จะรู้สึกสบาย และได้ผลลัพท์ชัดเจนขึ้น

นวดสลายไขมัน Venus Legacy

Venus Legacy สลายไขมัน ยกกระชับ ลดเรือนริ้วรอย

Venus Legacy คืออะไร?

Venus Legacy คือ ทรีทเมนท์ที่นำพาคลื่น Radio Frequency ผ่านลงสู่ผิว เพื่อกระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดการสังเคราะห์คอลลาเจนและไฟโบรบลาส พร้อมช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต สลายไขมันและกระชับสัดส่วน เพื่อผิวและรูปร่างที่ดีขึ้น

Venus Legacy คือ คำตอบของคุณ

เมื่อเวลาล่วงเลยไป ผิวของเรามักเกิดปัญหาความหย่อนคล้อย ผิวไม่กระชับเหมือนอย่างที่เคยเป็น สาเหตุมาจากคอลลาเจนและไฟโบรบลาสเสื่อมสภาพลง เซลลูไลท์ หรือไขมันส่วนเกินเริ่มสะสมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งริ้วรอยแห่งวัยทั้งตื้นและลึกที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมไปถึงปัญหาผิวอีกมายมายที่นำมาซึ่งความกังวลใจให้แก่คุณ คุณต้องการขจัดปัญหาเหล่านี้ด้วยทรีทเมนท์ที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องผ่าตัด และเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนหรือไม่ ถ้าใช่..เราคือคำตอบของคุณ

ผลลัพธ์ที่เหนือกว่า?

ด้วยเทคโนโลยีจาก Venus Legacy สามารถขจัดปัญหาต่างๆที่คุณกังวลใจได้ในหนึ่งเดียว โดยวิธีการรักษาที่ปลอดภัย ปราศจากความเจ็บปวด และไม่ต้องพักฟื้น เหมาะแก่ทุกสภาพผิว พร้อมให้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าในระยะยาว ทั้งบริเวณใบหน้า ลำคอ หน้าท้อง ต้นแขน ต้นขา ทั่วเรือนร่าง

ต้องทำทรีตเม้นท์กี่ครั้ง

จำนวนครั้งของการทำทรีทเมนท์ ขึ้นอยู่กับสภาพผิวและปัญหาของแต่ละบุคคล  ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการตรวจสอบประวัติก่อนทำการรักษาอย่างละเอียด  เพื่อสร้างสรรค์กระบวนการรักษาที่เหมาะสมกับคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การรักษาปลอดภัยหรือไม่?

Radio  Frequency  ถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์มาแล้วหลายปี  และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการรับรองแล้วว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายและมีประสิทธิภาพ สัมผัสความแตกต่างในผลลัพธ์ที่เหนือกว่าด้วยตัวคุณเอง และคุณจะพบว่า Venus Legacy เหมาะสมกับคุณที่สุด

Venus Legacy สลายไขมัน ยกกระชับ ลดเรือนริ้วรอยVenus Legacy สลายไขมัน ยกกระชับ ลดเรือนริ้วรอย

Venus Legacy สลายไขมัน ยกกระชับ ลดเรือนริ้วรอยVenus Legacy สลายไขมัน ยกกระชับ ลดเรือนริ้วรอย

Perfect Q Laser

Perfect Q Laser คืออะไร?

Perfect Q Laser เป็นเทคโนโลยี ที่จะให้ลำแสงเลเซอร์ออกมา 2 ชนิด ชนิดแรกเป็นเลเซอร์ความยาวคลื่น 532 nm ซึ่งจะมีผลทำลายเม็ดสีที่อยู่ในชั้นตื้น เช่น ฝ้า กระ ส่วนเลเซอร์ชนิดที่ 2 เป็นเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 1,064 nm ซึ่งจะมีผลต่อเม็ดสีของผิวหนังด้านล่าง เช่นที่พบในกระลึก แผลเป็น รอยสัก แต่ไม่ทำให้ผิวด้านบนเสียหาย แต่ถ้าใช้เลเซอร์ทั้ง 2 ชนิดร่วมกัน จะให้เลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีผิว ทั่วใบหน้า จะทำให้ผิวหน้าขาวใสอมชมพู และยังเรียบเนียนขึ้น และด้วยการผสมผสานการวิธีการยิงเลเซอร์แบบใหม่ ซึ่งทำให้ได้พลังงานที่สม่ำเสมอต่อผิวหนัง ซึ่งทำให้ไม่เจ็บปวด และไม่เกิดแผลหลังการรักษาอีกด้วย

Perfect Q Laser ช่วยรักษาอะไรบ้าง?

 • กระตื้น กระลึก ฝ้า ไฝ ปานดำ
 • ช่วยกระชับรูขุมขน
 • รอยสิวต่างๆ
 • แผลเป็น และรอยสักสีต่างๆ
 • ช่วยปรับสภาพสีผิวให้ขาวเรียบเนียนขึ้น
 • ช่วยลดอาการอักเสบของสิว

วิธีการรักษา

เทคโนโลยี นี้ไม่มีความรุนแรง และมีความปลอดภัยมากสำหรับผิวหน้า ระหว่างการรักษาผิวหน้าจะรู้สึกอุ่นหรือแดงขึ้นเล็กน้อย แต่จะหายไปเองหลังจากนั้น

การดูแลตัวเองหลังการรักษา

ส่วน มากหลังการรักษาสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ ได้เลย แต่หากผิวหน้าแดงอุ่น สามารถใช้ผ้าเย็นประคบ อาการจะดีขึ้น หลังการรักษาควรทาครีมกันแดด นอกจากนั้นควรงดการขัดผิว หรือทาครีมที่สามารถระคายเคืองต่อผิวได้ง่าย

ความปลอดภัย

เนื่องจากPerfect Q เลเซอร์นี้มีการจำเพาะเจาะจงสูง แสงเลเซอร์จะทำลายเฉพาะเป้าหมายที่เจาะจง ไม่มีผลต่อผิวหนังปกติด้านล่าง จึงไม่ค่อยพบผลข้างเคียง เช่น แผลจ้ำเลือดและสีผิวที่ไม่เรียบ อีกทั้ง Perfect Q เลเซอร์ ยังสามารถรักษาทุกสีผิวได้อย่างปลอดภัย

รักษาสิว รอยแดง รอยดำ ฟื้นฟูผิว กระตุ้นคอลลาเจน (1)

Long Pulse ND YAG Laser

ND YAG Laser ตัวเครื่องผ่านการรับรองมาตรฐานโดยองค์กรอาหารและยาแห่งประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษา

ND YAG Laser for Facial Tightening : เป็น นวัตกรรมการรักษาด้วยเลเซอร์เพื่อลดปัญหาริ้วรอย ช่วยยกกระชับ ผิว ทำให้ผิวเนียนเรียบ แก้ปัญหารูขุมขน ผิวไม่เรียบเสมอ ริ้วรอยเหี่ยวย่น หย่อนคล้อย รอยแผลเป็นสิว ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางส่วนใหญ่ให้การยอมรับในผลการรักษาว่ามี ประสิทธิภาพสูง ด้วยนวัตกรรมของเลเซอร์ ที่มีความยาวคลื่นแสงสูง จึงทำให้แสงสามารถผ่านผิวหนังเข้าไปในชั้นหนังแท้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับมี DCD system เพื่อปกป้องผิวชั้นบนจากแสงเลเซอร์ จึงไม่พบผลข้างเคียงจากการรักษา เมื่อแสงเลเซอร์ลงไปยังชั้นหนังแท้ จะกระตุ้นการ เสริมสร้างคอลลาเจนใหม่เพื่อ ทดแทนคอลลาเจนที่เสื่อมสลายไปตามวัยทำให้ริ้วรอยต่างๆ ลดลง สภาพผิวอ่อนเยาว์อย่างเป็น ธรรมชาติ ไม่รู้สึกเจ็บหรืออาจเจ็บเล็กน้อยขณะทำการรักษา ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อผิว ไม่ทำให้เกิดบาดแผลหรือรอยดำ หลังทำการรักษา นอกจากนั้นแสงเลเซอร์ชนิดนี้ยังสามารถทำให้ผิวเรียบเนียนและยกกระชับผิว (Tightening) ได้อย่างมี ประสิทธิภาพอีกด้วย

ND YAG Laser

 • กระตุ้นการเสริมสร้างคอลลาเจนใหม่เพื่อทดแทนคอลลาเจนที่เสื่อมสลายไปตามวัย ลดปัญหาริ้วรอยและผิวหย่อนคล้อย
 • กระชับผิวหน้า สภาพผิวอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ
 • ลดปัญหาผิวไม่เรียบเนียน รอยแผลเป็นสิว
 • ไม่รู้สึกเจ็บขณะทำการรักษา
 • ไม่มีบาดแผล ริ้วรอยด่างดำหรือรอยไหม้หลังการทำการรักษา
 • หลังการทำการรักษาควรทาครีมกันแดด SPF 30 ขึ้นไป เพื่อป้องกันแสงแดด สามารถแต่งหน้าได้ตามปกติ
 • อาจมีอาการบวม หรือแดงเล็กน้อยได้หลังทำการรักษา ผิวจะคืนสภาพปกติภายใน 24 ชั่วโมง
 • เพื่อการรักษาให้ได้ผลสูงสุด ควรทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง 5-10 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์

ND YAG Laser : Permanent Hair Removal Laser กำจัดขนถาวรด้วยเลเซอร์ ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะหมดไปด้วย

เทคโนโลยีการกำจัดขนถาวรด้วยเลเซอร์ ND YAG เลเซอร์กำจัดขนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผิวชาวเอเชีย เติมความมั่นใจใต้วงแขน ผิวหน้า หน้าแข้งและทุกส่วนในร่างกายให้เรียบเนียนสวยไร้ขน

การกำจัดขนถาวรในอดีตมีเทคโนโลยีเพียงชนิดเดียวคือ การจี้เส้นขนทีละเส้นด้วยไฟฟ้า ( Electrolysis ) ซึ่งวิธีนี้สร้างความเจ็บปวดให้คนรับบริการไม่น้อย ซ้ำยังใช้เวลาในการทำนานมาก ในอดีตต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างสูงเพื่อให้ได้ผิวในไร้ขน

แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนานำเทคโนโลยีการใช้เลเซอร์มาช่วยในการกำจัดขนซึ่งสามารถ กำจัดขนได้คราวละมากๆ ไม่เสียเวลาในการทำ ไม่สร้างความเจ็บปวด สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย ทุกตำแหน่งที่มีขนที่คุณไม่ต้องการ

ร้อยไหม

ร้อยไหม คืออะไร?

ปัญหาใบหน้าที่แก่ก่อนวัยดูมีอายุ มีสาเหตุหลักๆ จากจากการหย่อนยาน และหย่อนคล้อยของผิวบริเวณใบหน้า ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกลุ่มคนที่เริ่มมีอายุมาก และกลุ่มที่อายุน้อย สาวๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับโครงสร้างใบหน้า

ปัจจุบันมีเทคนิค สมัยใหม่คือการร้อยไหม เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาความหย่อนคล้อย เหี่ยวย่น ของผิวได้อย่างน่าพึงพอใจ เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ใช้ทดแทนการผ่าตัดดึงหน้า การ ร้อยไหม จะช่วย ยกกระชับ ปรับรูปของใบหน้า ให้เรียว และเห็นผลรวดเร็ว รวมถึงเป็นการกระชับรูขุมขน ผลของการร้อยไหมอยู่ได้นานถึง 1-2 ปีซึ่งผลของการร้อยไหมจะช่วยให้ดูอ่อนวัยไปอีก 3-5 ปี

การ ร้อยไหม ที่ได้ผลดี ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแพทย์และการใช้วัสดุที่ใช้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเทคนิค แพทย์จะประเมินใบหน้าก่อนว่าควรร้อยไหมตำแหน่งใด กี่เส้น ขึ้นกับปัญหาและผิวหย่อนคล้อยที่มีอยู่เดิม  ก่อนทำแพทย์จะทายาชาร่วมกับฉีดยาชาในบางตำแหน่งก่อนร้อยไหม จากนั้นจะร้อยตามแนวที่ประมาณเอาไว้ โดยสอดเข็มเข้าไปจนสุดเพื่อปล่อยเส้นไหมไว้ในผิวโดยไม่ต้องกังวลว่าเข็มจะ หลุดเข้าผิวเพราะปลายปีกผีเสื้อป้องกันไว้ ขณะทำจะรูสึกเจ็บเล็กน้อย อาจพบรอยช้ำตามแนวที่รอยไหมได้บ้าง ร่วมกับอาการบวม แต่จะหายไปโดยไม่ต้องพักฟื้นภายใน 1 สัปดาห์ หลังจาก 1 สัปดาห์ต่อมาจะเริ่มรู้สึกตึงกระชับขึ้นและจะดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากร่างกายจะกระตุ้นเซลล์ที่สร้างเส้นใยคอลลาเจน พันรอบแนวเส้นไหม ทำให้ผิวมีการดึงรั้งมากขึ้นและตึงกระชับขึ้น จะเห็นผลชัดเจนในช่วง 1-2 เดือน

ดูดไขมัน

การดูดไขมัน (Liposuction) คืออะไร

การดูดไขมัน (Liposuction) เป็นการนำไขมันส่วนเกินที่อยู่บริเวณใต้ชั้นผิวหนังออกมา เพื่อให้สัดส่วนในบริเวณนั้นๆดูเล็กลงสมส่วนมากขึ้น การดูดไขมันเหมาะสำหรับผู้ที่มีไขมันส่วนเกินสะสมในร่างกายค่อนข้างมาก โดยเฉพาะตรงบริเวณหน้าท้อง เอว แขน ขา น่อง ก้น เป็นต้น

การดูดไขมันในปัจจุบันจะดีกว่าแต่ก่อนมาก เพราะด้วยการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีเครื่องดูดไขมันพลังน้ำ Aquashape by body-jet ขั้นตอนในการดูดไขมันจึงไม่น่ากลัวและยุ่งยากอีกต่อไป  ไม่จำเป็นต้องใช้ยาสลบ ใช้เพียงแค่ยาชาเท่านั้น ทำให้เห็นทุกๆขั้นตอนตลอดที่รับการรักษา ทำให้รู้สึกมั่นใจ และ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่รู้สึกเจ็บในขณะที่ทำอีกด้วย

Aquashape by body-jet

ที่สุดแห่งนวัตกรรม คืนความอ่อนเยาว์…ด้วยไขมันตัวเอง พร้อมเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ให้หุ่นเฟิร์มกระชับมั่นใจทุกมุม!!

การกำจัดไขมันส่วนเกินในร่างกายคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไปทำให้มีเทคโนโลยีก้าวไกลมากขึ้น เครื่องไม้เครื่องมือจึงถูกพัฒนากลายเป็นนวัตกรรมระดับพรีเมี่ยมในการช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินในร่างกายเราให้เป็นเรื่องง่ายและไม่เจ็บตัว Aquashape by body-jet นอกจากจะสามารถกำจัดไขมันส่วนเกินที่เราไม่พึงประสงค์ในร่างกายได้แล้ว ยัง สามารถนำไขมันตัวเองมาเพิ่ม เสริม ในส่วนที่เราต้องการได้อีกด้วย เพื่อให้เฟิร์มกระชับดูสมส่วนมากยิ่งขึ้น

ทำไมต้อง ดูดไขมัน

ดูดไขมันบริเวณไหน และ เติมไขมันบริเวณไหนได้บ้าง ?

สามารถดูดได้ทุกส่วนที่ต้องการ หรือส่วนไหนที่มีไขมันส่วนเกินสะสมอยู่มาก ก็สามารถทำการดูดไขมันได้ เพื่อทำให้สัดส่วนบริเวณนั้นเล็กลงและสมส่วนมากยิ่งขึ้น เช่น ดูดไขมันบริเวณ ท้องแขน  ขา  น่อง  ก้น  สะโพก ลำคอ (เหนียง)  เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถนำไขมันที่ดูดออกมา มาเติมเต็มในส่วนที่บกพร่องของร่างกายเราให้ดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกัน 

✅ เติมไขมันบริเวณใบหน้า  หน้าผาก ขมับ หน้าแก้ม แก้มตอบ ร่องแก้มและร่องมุมปาก
✅ เติมไขมันลดเลือนริ้วรอย ทำให้ผิวหน้าเราดูอ่อนเยาว์ ดูมีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้น
✅ เติมไขมันบริเวณทรวงอก  หากผู้หญิงที่มีปัญหาหน้าอกเล็ก อยากเสริมหน้าอกแบบไม่ต้องผ่าตัด เราสามารถนำไขมันไปฉีดเพื่อเสริมทรวงอกให้ดูสมส่วนขึ้นได้ หรือผู้ที่มีปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยจากการให้นมบุตร ก็สามารถเติมไขมันให้หน้าอกดูกระชับ เต่งตึง อีกครั้ง ได้เช่นกัน
✅ เติมไขมันบริเวณสะโพก ก้น  การเติมไขมันบริเวณสะโพก จะช่วยให้สะโพกดูโดดเด่นขึ้น ดูมี Shape ที่สมส่วนมากยิ่งขึ้น และจะช่วยเสริมให้ก้นของเราดูเด้งขึ้น มีส่วนโค้ง ส่วนเว้า
✅ เติมไขมันบริเวณ มือ หรือ เท้า

ศัลยกรรมตกแต่ง โดยแพทย์เฉพาะทาง

ศัลยกรรมตกแต่ง โดยแพทย์เฉพาะทาง ที่ Amarante Clinic

ทีมแพทย์มากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา พิถีพิถัน ใส่ใจในทุกรายละเอียด เเละเเก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยคำนึงถึงความละมุนดูเป็นธรรมชาติ เเละความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

ศัลยกรรมตาสองชั้น

ศัลยกรรม ตาสองชั้น

เคยได้ยินไหม…“ดวงตา คือหน้าต่างของหัวใจ” ศัลยกรรม ตาสองชั้น

ดวงตาจึงเป็นสิ่งสำคัญ และยังสามารถรับรู้ความรู้สึกได้จากดวงตา จึงไม่แปลกที่การทำศัลยกรรม ตาสองชั้น

เพราะในปัจจุบัน มีหลากหลากวิธีและเทคนิคที่แตกต่างกันออก และเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการทำศัลยกรรม ตาสองชั้น ในผู้ชายหรือผู้หญิง ก็นิยมทำศัลยกรรม ตาสองชั้น กันค่อยข้างมาก เพราะเนื่องจากไม่ต้องพักฟื้นนาน ใช้เวลาในการทำน้อย หลังทำก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ก็ต้องระวังและใส่ใจดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงแรกๆ เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนกับแผลผ่าตัด การทำศัลยกรรมตาสองชั้นเหมาะกับผู้ที่มีชั้นตาหลบใน ตาสองข้างไม่เท่ากัน หนังตาชั้นเดียว และ ผู้ที่หนังตาตก 

ศัลยกรรม ตาสองชั้น เหมาะกับใครบ้าง

ปัญหาดวงตาของแต่ละบุคคลมีค่อนข้างหลากหลายรูปแบบ ไปดูกันว่าใครบ้างที่เหมาะจะทำตาสองชั้น

ตาชั้นเดียว

ปัญหาตาชั้นเดียว หรือ เรียกกันว่าตาอาหมวย ส่วนมาก ปัญหาตาชั้นเดียว จะเป็นบุคคลที่มาทำศัลยกรรม ตาสองชั้น มากที่สุด เนื่องจากตาชั้นเดียวในกลุ่มผู้หญิงจะแต่งหน้าค่อนข้างยาก และใช้เวลานาน บางคนก็ต้องแปะสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นอยู่ตลอด แต่ในขณะเดียวกัน บางเวลาที่ผู้หญิงที่รู้สึกว่า อยากแต่งหน้าลุกเบาๆ โดยไม่ต้องแปะสติ๊กเกอร์ตาสองชั้น ออกไปข้างนอก ก็ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจในชั้นตาตัวเอง

รีวิว ตาสองชั้น

ขั้นตอนการผ่าตัดสองชั้น และหนังตาหย่อนคล้อย

 1. ฉีดยาชาบริเวณเปลือกตา
 2. กรีดชั้นตาเพื่อนำไขมันบริเวณเปลือกตาออก
 3. เอาไขมันออกและเนื้อส่วนหย่อนคล้อยออก
 4. เย็บยึดชั้นตากับกล้ามเนื้อเปิดปิดเปลือกตา
 5. จะได้ตาสองชั้นสวยละมุนเป็นธรรมชาติ

การทำตาสองชั้นโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1  แบบกรีดสั้นหรือกรีดยาว อาจมีการตัดหนังตาส่วนเกินออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชํานาญของแพทย์ รูปร่างของตาแต่ละบุคคล และความต้องการของผู้ทำการศัลยกรรม

2  แบบเย็บ มีการใช้แบบเย็บภายในและภายนอกบางครั้งอาจทำการเย็บร่วมกับเลเซอร์ แล้วแต่เทคนิคของแพทย์แต่ละท่าน ซึ่งท่านสามารถเลือกแบบต่างๆ ตามคําแนะนําของแพทย์ได้

เสริมจมูก ละมุนเป็นธรรมชาติ โดยแพทย์เฉพาะทางที่ Amarante clinic

เสริมจมูก, ทำจมูก, เสริมจมูกที่ไหนดี, ดั้งโด่ง, เสริมดั้ง, ทำดั้ง (8)

ศัลยกรรม เสริมจมูก ที่ Amarante clinic กับแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์

เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนไข้ และดูสวยละมุนอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นถึงความปลอดภัย ความพิถีพิถันในการทำ วัสดุที่เลือกใช้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล การเสริมจมูกเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองดูดีขึ้น ใบหน้าดูมีมิติมากขึ้น เหมาะกับคนที่ สันจมูกไม่ค่อยโด่ง จมูกงุ้มหัก จมูกแบน จมูกชมพู่ ก็สามารถทำศัลยกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โดยการทำศัลยกรรมจมูกในแต่ละเคส ต้องให้ทางแพทย์ประเมินและวิเคราะห์ ว่าเคสไหนเหมาะกับการ เสริมจมูก แบบไหน ควรใช้เทคนิคอะไรเพื่อให้เหมาะสมรับกับใบหน้าและตอบโจทย์ความต้องการของคนไข้มากที่สุด

เสริมจมูก, ทำจมูก, เสริมจมูกที่ไหนดี, ดั้งโด่ง, เสริมดั้ง, ทำดั้ง (3)

เสริมจมูกด้วยซิลิโคนแบบปิด

การ เสริมจมูก ด้วยการผ่าตัดแบบธรรมดา หรือ การผ่าตัดแบบปิด (Close Rhinoplasty) โดยแพทย์จะใช้วัสดุสังเคราะห์ในการเสริมจมูก เช่น ซิลิโคน ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยซิลิโคนที่ Amarante clinic เลือกใช้เป็นเกรดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก อย. ไม่ทำให้ติดเชื้อ และมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยกระบวนการทำ แพทย์จะผ่าตัดสอดซิลิโคนเข้าไปตามรอยแผลผ่าตัดเล็กๆภายในช่องจมูก จากนั้นจะทำการเย็บปิดแผลตามรอยที่ผ่าตัด ใช้เวลาผ่าตัดไม่นาน เหมาะกับกรณีที่คนไข้มีรูปทรงจมูกของเดิมที่ดีอยู่แล้ว เช่น ฐานจมูกไม่ใหญ่จนเกินไป สันจมูกไม่แบนเรียบมากเกินไป รูปทรงจมูกไม่เบี้ยว จมูกไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป เมื่อทำออกมาจมูกจะดูโด่งคมชัดมากยิ่งขึ้น ใบหน้าจะดูมีมิติมากยิ่งขึ้น

เสริมจมูก, ทำดั้ง, เสริมดั้ง, เสริมจมูกที่ไหนดี, เสริมจมูกซิลิโคน, ศัลยกรรมเสริมจมูก (3)

เสริมจมูกแบบเปิด

การศัลยกรรมเสริมจมูกแบบเปิด หรือ การทำจมูกโอเพ่น (Open Rhinoplasty) เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาโครงสร้างจมูกเยอะๆ หรือปลายจมูกโต จมูกชมพู่ และต้องการปรับโครงสร้างจมูกเพื่อแก้จมูกให้ดีขึ้น วิธีนี้ศัลยแพทย์สามารถเห็นโครงสร้างจมูกได้ทั้งหมด โดยศัลยแพทย์จะเปิดแผลบริเวณใต้ฐานจมูกและกรีดผ่าเป็นแนวดิ่งจนเห็นแกนจมูก แยกผิวหนังออกจากโครงสร้างของจมูก และทำการปรับแต่งโครงสร้างเดิมที่มีปัญหาก่อนการเสริมจมูก เหมาะสำหรับคนไข้ที่ต้องการแก้ไขจมูก หรือคนที่มีปัญหาโครงสร้างจมูกเดิม เช่น จมูกเบี้ยว มีฮัมพ์ จมูกสั้น จมูกชมพู่ เป็นต้น การเสริมจมูกแบบโอเพ่นสามารถเสริมด้วยซิลิโคน ปรับโครงสร้างจมูก และรองปลายจมูกเพื่อป้องกันการทะลุได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้และการวินิจฉัยของศัลยแพทย์

เสริมจมูกด้วยเนื้อเยื่อเทียม

เนื้อเยื่อเทียม คือสารธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการ Biotechnology เพื่อให้มีโครงสร้างทางชีวะเคมีและโครงสร้างเนื้อเยื่อเช่นเดียวกับผิวหนัง ช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อผิวตามธรรมชาติ และสามารถใช้แทนผิวหนังเพื่อรองรับเนื้อเยื่อต่างๆได้ จึงนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น การศัลยกรรมตกแต่ง เสริมเนื้อเยื่อผิวบริเวณจมูกภายใน ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแก้จมูกจากปัญหาผิวหนังบาง หรือคนที่เสริมใหม่เเละต้องการให้มีปลายที่ยาวขึ้น แต่มีผิวหนังเดิมที่ค่อนข้างน้อย เนื้อเยื่อเทียมนี้นับว่าเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งไทยก็เริ่มได้รับความนิยมขึ้นเรื่อย ๆ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจเสริมจมูก

กัญชาทางการแพทย์ กับ เวชศาสตร์ชะลอวัย

กัญชา, กัญชง, กัญชาทางการแพทย์, เวชศาสตร์ชลอวัย, กัญชารักษาโรค, ปลูกัญชา 2564, อนุญาตปลูกกัญชา

เวชศาสตร์ชะลอวัย กับ กัญชาทางการแพทย์ Medical Cannabis In Regenerative Medicine

เพราะทุกคนต้องการมีสุขภาพดี และมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ”

Medical Cannabis by Amarante clinic

   Amarante clinic ได้ขยายบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมปัญหาด้านสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี และมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยการใช้กัญชาทางการแพทย์ตามข้อบางชี้ทางการแพทย์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

“กัญชาทางการแพทย์” เป็นการใช้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชา เพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ มีเป้าหมายเพื่อบำบัด รักษาความเจ็บป่วยและโรคของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

“เวชศาสตร์ชะลอวัย” เป็นศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับการลดความเสื่อมถอยของร่างกาย ชะลอการเกิดโรค สร้างเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิต เป็นศาสตร์ที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน และเริ่มมีการให้บริการสุขภาพด้านนี้เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย การใช้กัญชาทางการแพทย์ในปัจจุบันได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เนื่องจากมีงานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ศึกษาเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในผู้ป่วยโรคต่างๆ อาทิ โรคมะเร็ง โรคลมชัก โรคปลอกปลายประสาทเสื่อมแข็งตลอดจนโรคผวหนังที่รักษายาก อาทิโรคเรื้อนกวาง

ประเทศไทยได้อนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๒ จากนั้นได้มีการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาออกมาหลากหลายรูปแบบ ทั้งยาแผนไทย ยาแผนไทยประยุกต์ และยาแผนปัจจุบัน โดยมีการควบคุมและกำกับอย่างเข้มงวดจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ ผิดวิธี จนเกิดผลกระทบด้านลบต่อผู้ป่วย ทั้งนี้การสั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์ถูกกำหนดให้ต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ทั้งสถานบริการ แพทย์ผู้สั่งจ่าย และกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองโดย อย.

ที่ Amarente Clinic เราให้บริการกัญชาทางการแพทย์ตามข้อบ่งชี้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยทีมแพทย์ที่ผ่านการ อบรมและขึ้นทะเบียน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทรีนเมนต์

Aqua Peel
ทำความสะอาดหน้าอย่างล้ำลึก

Aqua Peel คืออะไร

คือ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และเป็นหนึ่งเดียว ที่ทำงานด้วยระบบ “Hydradermabrasion” ซึ่งรวม 5 ขั้น

ตอนทรงประสิทธิภาพในการดูแลผิว อันประกอบไปด้วย

– การทำความสะอาดผิว (cleansing)

– ผลัดและดึงเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออก (Exfoliation and Extraction)

– เพิ่มความชุ่มชื้น บำรุงผิว (Hydration and Moisture)

– เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับผิวหนัง (Antioxidant Protection)

ทำไมเราจึงควรดูแลผิวด้วย Aqua Peel

เนื่องด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการผลัดเซลล์ผิวจะแย่ลง ส่งผลให้ผิวดูอ่อนล้า เกิดริ้วรอย

ดูหมองคล้ำ เกิดสิวอุดตันขึ้นได้ Aqua Peel จะช่วยให้กระบวนการผลัดเซลล์ผิวเป็นไปอย่างปกติ

เผยให้เห็นผิวที่สดชื่น เปล่งปลั่ง ตั้งแต่ครั้งแรกของการรักษา

เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของ Aqua Peel

Aqua Peel ทำงานประสานกันด้วยระบบหัวทิปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

รักษา ด้วยหัวทิปแบบก้นหอย (spiral) ผนวกกับแรงสุญญากาศ (vacuum) ดูดวนที่ผิวเบาๆ (screw) ที่จะ

ทำให้เกิดการ ผลัดเซลล์ผิวเชิงกล (mechanical peeling) ขณะเดียวกันก็มีการปล่อยละอองน้ำยาทรีท

เม้นท์ที่ทั้งช่วยผลัดเซลล์ผิว (chemical peeling) ลดการสร้างไขมันส่วนเกินบนใบหน้า อันเป็นสาเหตุ

ของการเกิดสิว และบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น กระจ่างใส (hydration)

ขั้นตอนในการรักษาด้วย Aqua Peel

หลังการเช็ดทำความสะอาดผิวหน้า ก็สามารถทำการรักษาด้วย Aqua Peel ได้เลย โดยจะใช้เวลา

ในการทำ ทรีทเม้นท์เพียง 20-30 นาที ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด แสบ หรืะระคายเคืองใดๆ ทั้งระหว่าง

ที่ทำการรักษา และหลังจากการรักษา

ผลลัพธ์ที่ได้จาก Aqua Peel

– ผลัดและดึงเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออก ผิวหน้าสว่าง กระจ่างใสขึ้น

– รูขุมขนเรียบเนียน ละเอียดขึ้น

– ลดการสร้างไขมันส่วนเกินบนใบหน้า

– กำจัดเชื้อ Demodex อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสิว

– ผิวนุ่มชุ่มชื้นเผยให้เห็นผิวที่สดชื่น เปล่งปลั่ง ตั้งแต่ครั้งแรกของการรักษา

Ultra RF

หลักการทำ Ultra RF คือ การส่งผ่านคลื่นวิทยุ เข้าสู้ผิวหนังชั้นใน การปล่อยคลื่นไฟฟ้าจะเป็นในรูปของคลื่นวิทยุอ่อนๆ ในช่วงความถี่ 0.3 – 0.5 MHzที่ปลอดภัย พลังงานจากกระแสงไฟในช่วงคลื่นความถี่วิทยุสามารถผ่านทะลุผิวชั้นบนเพื่อ ไปเพิ่มอุณหภูมิของผิวหนังในชั้นลึก และประสานไปกับการนวดพร้อมๆกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการไหลเวียน กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนรูปของพลังงานจากภายในทำให้ ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 3-5 องศา ซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัย เพราะอุณหภูมิของร่างกายจะถูกกระตุ้นให้สูงขึ้นไม่เกิน 42 องศา ซึ่งกลไกการทำงานโดยการส่งผ่านคลื่นวิทยุลงไปในทุกชั้นของผิวหนัง

 1. ผิว ชั้นบนสุด คือ ชั้น Epidermis หรือชั้นหนังกำพร้า คลื่นวิทยุจะมีผลให้สิวเสี้ยนบางส่วน ฝ้าและกระบางส่วนและเซลล์หนังกำพร้าที่หมดอายุแล้วหลุดลอกออกไป ทำให้ผิวเรียบเนียน ขาวใสขึ้น รอยดำใต้ตา ฝ้าและกระจางลงยังกระตุ้นให้เกิดการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นของเซลล์ที่ยังไม่หมดอายุของหนัง กำพร้าชั้นล่างๆ
 2. ผิวชั้นถัดไปเป็น Dermis หรือหนังแท้ ซึ่งรับผิดชอบเรื่องความตึงกระชับของผิว คลื่นวิทยุมีผลให้ผิวหนังชั้นนี้สร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้ผิวหนังที่เคยหย่อนคล้อย คางตลอดจนคอตึงกระชับขึ้นในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา
 3. ชั้นที่ลึกที่สุดที่คลื่นวิทยุ เข้าไปถึงคือชั้น Subcutaneous fat หรือชั้น ไขมัน ใต้ผิวหนังมีผลให้เกิดการละลายของไขมันเข้าไปสู่หลอดน้ำเหลือง ทำให้ลดขนาดของไขมันถุงใต้ตา ใต้คางเมื่อทำการสลายไขมันที่แก้ม ใต้หู รวมไปถึง ที่หน้าท้อง ต้นแขน ต้นขา

เครื่อง RF ในปัจจุบัน อาจจะแบ่งชนิดตามหลักการทำงาน ได้เป็น ดังนี้

 1. Bipolar RF เป็น RF ที่ส่งพลังงานจากสองขั้ว และมักจะออกฤทธิ์ที่ชั้นผิวหนังส่วนบน ช่วยยกกระชับ และลดไขมัน มักจะใช้ที่ใบหน้าเป็นส่วนใหญ่ มักพบเป็นเครื่องเดี่ยวๆ หรือผสมผสานกับ IPL เหมาะกับการกระชับผิวข้อดี คือ ไม่เจ็บขณะที่ทำ
 2. Monopolar RF เป็น RFจากขั้วเดียว และมี Plate รองไว้ที่ด้านล่าง จะออกฤทธิ์ในชั้นที่ลึกกว่า Bipolar RF อาจจะถึงชั้นไขมัน กล้ามเนื้อมักจะเน้นในแง่รักษาความหย่อนคล้อยของผิวพรรณ ผิวหน้า ผิวกาย กระชับขึ้นและยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินตามลำตัวได้ความ รู้สึกขณะทำ RF ในระหว่างการทำ RF จะรู้สึกอุ่นๆ บริเวณที่ทำ และหลังจากการทำเสร็จทันทีผิวบริเวณนั้นจะเป็นสีชมพู หรือแดงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดที่มาหล่อเลี้ยงผิวบริเวณนั้น ซึ่งอาการดังกล่าวจะหายไปเอง หลังจากนั้นจะรู้สึกว่าผิวตึงเต่งตึงขึ้นนอกจากนี้จะรู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น กระปรี้กระเปร่า เหมือนกับการเข้าสปานวดหน้า นวดตัว

ข้อปฏิบัติหลังการทำการรักษา

 • แนะนำให้ดื่มน้ำเปล่า เฉลี่ย 3-4 ลิตร เพื่อให้ของเสียที่คั่งค้างสะสมอยู่ในร่างกายถูกกำจัดออกให้เร็วที่สุดและในวันถัดไปให้ดื่มน้ำเปล่าวันละ 2 ลิตร ถ้าดื่มน้ำน้อยขบวนการขับของเสียออกจากร่างกายจะไม่ดี ของเสียและไขมันจะยังคงอยู่ในร่างกาย ทำให้ผลในการรักษาได้ผลไม่ดีนัก
 • กรณีรักษา RF เพื่อลดไขมันส่วนเกิน ควรควบคุมอาหาร โดยเฉพาะอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาลและไขมันเพื่อป้องกันไขมันส่วนเกินมาสะสมใหม่
 • ควรออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเร็วยิ่งขึ้น ควรรักษาควบคู่ไปกับการทำทรีทเม้นท์อื่นๆ ร่วมด้วย ควรทำอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

Mesolex สร้างผิวขาวใสอ่อนเยาว์

Mesolex คือ   วิธีการผลักวิตามินและอาหารผิวลงสู่ผิวหนังในชั้นลึกด้วยพลังงานกระแสไฟฟ้า Electroporation ส่งคุณค่าบำรุงเข้มข้นสู่เซลล์ผิว ผ่านคลื่นไฟฟ้าโวลท์สูงช่วงสั้นๆ ทำให้เกิดช่องว่างที่เรียกว่า Aqueous pathway ที่เยื่อบุเซลล์อันประกอบไปด้วยสารจำพวกฟอสโฟไลปิดที่เกาะติดกันด้วยแรงยึด เหนี่ยวทางเคมี ทำให้เซลล์เปิดชั่วขณะ สารอาหารและวิตามินต่างๆจากภายนอกเซลล์จึงถูกผลักเข้าสู่ภายในเซลล์ โดยไม่มีรอยแผลหรือความเจ็บปวด ทำให้ตัวยาซึมเข้าผิวได้ดีและเห็นผลเร็วกว่าทายา ช่วยลดระยะเวลาในการใช้ครีมให้สั้นลงและเพิ่มประสิทธิภาพของการทายาดีขึ้น ด้วย ช่วยในการรักษารอยแผลเป็นจากสิว ลดรอยดำจากแผลทั่วไป ลดรอยดำหลังทำ Laser รักษากระ ฝ้า ทำให้ผิวหน้าขาวใส นุ่มเนียน รวมถึงการใช้ยาที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวช่วยเรื่องรอยหลุมแผลเป็น ให้ผิวหน้าเรียบเนียนได้อีกทางหนึ่ง ใบหน้าจะดูเป็นสีชมพูระเรื่อ เนื่องจากกระแสไฟฟ้ากระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดี

ข้อดีของ Mesolex

 1. เป็นการส่งผ่านตัวยาเข้าทางผิวหนังโดยไม่มีการรุกรานเนื้อเยื่อและไม่เจ็บ
 2. ไม่มีอันตรายจากการติดเชื้อหรือเกิดความเสียหายของเนื้อเยื่ออย่างการใช้เข็มฉีด
 3. ความเข้มข้นของยาบริเวณเฉพาะที่ทำจะสูง ในขณะที่ความเข้มข้นยาในกระแสเลือดต่ำ จึงเป็นการลดผลข้างเคียงของยาได้
 4. ขนาดยาเที่ยงตรง เนื่องจากสามารถควบคุมได้โดยการควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านยา
 5. เป็นทางเลือกหนึ่งในการส่งผ่านยา โดยเฉพาะในบริเวณที่ทำการฉีดได้ยาก

Immune Booster

 • เสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดขาว
 • กำจัดสารอนุมูลอิสระในระดับเซลล์
 • ต้านเอ็นไซม์ Hyaluronidase ซึ่งทำหน้าที่ในการย่อยผนังที่หุ้มรอบก้อนมะเร็ง เพื่อลดการแพร่กระจายของมะเร็งไปส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
 • ฆ่าไวรัสก่อมะเร็งโดยการเร่งการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้มากินไวรัสก่อมะเร็งนี้
 • กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนหุ้มรอบมะเร็งและทำลายฤทธิ์ของสารก่อมะเร็ง
 • ช่วยบรรเทาความรุนแรง และระยะเวลาของการเป็นหวัด และช่วยให้อาการป่วยลดความรุนแรงและหายได้เร็วขึ้น
 • เพิ่ม ความต้านทานต่อโรคหัวใจ โดยการไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับ คลอเลสเตอรอล ในร่างกาย และลดการเกาะตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด
 • มีวิตามินซีสูง ช่วยร่างกายในการต่อสู้กับความเครียดได้ดีขึ้น

Amarante Mask

มาส์กหน้าเข้มข้นด้วยสูตรเฉพาะของ Amarante clinic มีให้เลือกหลายสูตรเพื่อการดูแลที่ตรงกับสภาพผิวหน้าของแต่ละบุคคล

ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจโปรโมชั่นดีๆ ของ Amarante Clinic นะคะ

🚩อย่าลืมแอดไลน์ http://bit.ly/3ZYmsMB เพื่อที่จะไม่พลาดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะ

😄 หรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

✅ Line  คลิก > http://bit.ly/3ZYmsMB

✅ Inbox Facebook คลิก > http://bit.ly/3TrFOr0

✅ Instagram คลิก > http://bit.ly/3Z20siT

✅ WhatsApp คลิก > http://bit.ly/3n3GSFw

📍สาขาอารีย์ : อาคารบ้านยสวดี (BTS อารีย์ ทางออกที่ 3)

📞080-3936669

📍สาขาบางนา : For You Park

📞080-5565294

📍ทั้ง 2 สาขา มีที่จอดรถ สะดวกสบาย

🕘เปิดให้บริการทุกวัน : 11.00-20.00 น.

Details

Languages Spoken: Thai, English

Contact Info

Features

Opening Time

Monday :11.00 am - 08.00 PM

Tuesday :11.00 am - 08.00 PM

Wednesday :11.00 am - 08.00 PM

Thursday :11.00 am - 08.00 PM

Friday :11.00 am - 08.00 PM

Saturday :11.00 am - 08.00 PM

Sunday :11.00 am - 08.00 PM

Videos

Review

Average rating

0.0 / 5

Rating breakdown

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Submit your review

Subject
Rating
Comments

Similar Listing

Top 10 Clinics
Logo