Liposuction with Vaser

ดูดไขมันด้วยเครื่อง VASER (Liposuction with Vaser)

ดูดไขมันด้วยเครื่อง VASER (Liposuction with Vaser)

ดูดไขมันด้วยเครื่อง VASER (Liposuction with Vaser) การดูดไขมันเฉพาะส่วนและ VASER เวเซอร์ (VASER ) คือ เทคโนโลยีในการกำจัดไขมันที่มีความปลอดภัยสูง เป็นการดูดไขมัน ...

Top 10 Clinics
Logo