Neuramis ของปลอม

นิวรามิส ฟิลเลอร์ (Neuramis) คืออะไร ปลอดภัยหรือเปล่า ของแท้หรือของปลอมดูยังไง

นิวรามิส ฟิลเลอร์ (Neuramis) คืออะไร ปลอดภัยหรือเปล่า ของแท้หรือของปลอมดูยังไง

นิวรามิส ฟิลเลอร์ (Neuramis) คืออะไร ปลอดภัยหรือเปล่า ของแท้หรือของปลอมดูยังไง ฟิลเลอร์น้องใหม่ในวงการเสริมความงาม คือ ฟิลเลอร์ Neuramis โดยนำเข้ามาจากประเทศเกาหลี ผู้ผลิตคือ บริษัท Medyglobal ...

Top 10 Clinics
Logo